Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 15 november besloten om het NGB een oprichtingsvergunning te verlenen. Uiteraard bekijkt de vereniging Behoud de Parel welke (juridische) stappen gezet moeten worden, om ook hier een stokje voor te steken...

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben in het kader van de Wet milieuhinder een zogenaamde oprichtingsvergunning verleend aan een van de partners van het NGB, Kuijpers Onroerend Goed. De aanvraag van Kuijpers Onroerend Goed - een van de vele BV's van Kuijpers Kip - betreft een grootschalig pluimveebedrijf.

De gehele aanvraag omvat de oprichting van een inrichting voor een pluimveebedrijf met vermeerdering, broederij, vleeskuikenhouderij, slachterij en een vleesverwerkend bedrijf. Daarnaast moet er een bio-energiecentrale komen bestaande uit een vergistinginstallatie, biogasopwerkingsunit en warmtekrachtkoppelinginstallaties. In totaal zullen op de locatie 74.448 vleeskuikenouderdieren en 1.059.840 vleeskuikens gehouden worden.

Gedeputeerde Staten hebben tevens besloten om de door Heideveld (de andere partner - samen met Houben van Houbensteijn) aangevraagde revisievergunning voor een varkensbedrijf in Grubbenvorst in ontwerp vast te stellen. Het betreft de uitbreiding van een bestaande varkenshouderij met in totaliteit 10.836 biggen, 600 kraamzeugen, 2.436 guste en dragende zeugen, 45 dekberen, 720 opfokzeugen en 20.580 vleesvarkens (ruim 35.000 varkens).

(Bron: Provincie Limburg, 15/11/11)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel