Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Den Haag - Er heerst een nieuw virus onder schapen en koeien in Nederland. Sinds het begin van deze maand krijgt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) meldingen van misvormd geboren schapenlammeren. Daarover heeft staatssecretaris Henk Bleker vrijdag een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Bij onderzoek is in de hersenen van twee lammeren het zogenoemde Schmallenbergvirus aangetroffen, genoemd naar het dorp in Duitsland waar het deze zomer voor het eerst werd gevonden.

Volksgezondheid
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schat het risico voor de volksgezondheid op basis van een eerste analyse gering. De misvormde lammetjes werden geboren met een scheve nek, waterhoofd en stijve gewrichten. De meeste werden dood geboren of waren niet levensvatbaar. De verschijnselen zijn op twintig Nederlandse bedrijven gemeld, verspreid over het hele land.


De Gezondheidsdienst voor Dieren kwam het virus op het spoor nadat er sinds augustus op ruim 80 rundveebedrijven diarree en koorts werd gemeld. Ook gaven de koeien minder melk. Het Duitse Friedrich LöfflerInstitut (FLI) heeft eerder op 18 november van dit jaar in bloedmonsters van zieke runderen uit Schmallenberg dit virus aangetoond. Recente testen van 50 bloedmonsters van koeien met diarree in Nederland waren in 18 gevallen positief voor het Schmallenbergvirus. Inmiddels zijn ook twee misvormde kalveren gemeld bij de GD. Het is echter nog niet bekend of deze dieren slachtoffer zijn geworden van het virus.

'Verdere toename'
Bleker noemt een verdere toename van het aantal schapenlammeren met misvormingen als gevolg van dit virus „zeer waarschijnlijk”. Ook sluit hij niet uit dat er kalveren en geitenlammeren met deze aangeboren afwijkingen worden geboren.

In Nederland en Europa is het virus nog niet eerder ontdekt. Het nemen van preventie- of bestrijdingsmaatregelen is op dit moment niet mogelijk omdat er geen gegevens zijn over infectieroute en verspreiding. Het Centraal Veterinair Instituut is begonnen met epidemiologisch onderzoek.

(Bron: Telegraaf, 16-12-'11)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel