Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Omwonenden en verenigingen die gebruikmaken van sportpark De Heesakker in Oirlo willen een burgerinitiatief opstarten. Om zo de overlast van pluimveehouderijen op de politieke agenda te zetten. Het gaat over stankoverlast en gezondheidsrisico’s van het pluimveebedrijf aan Roffert 21 in Castenray en de komst van nieuwe bedrijven.

De bewoners hebben het verzoek voor een burgerinitiatief bij burgemeester en wethouders ingediend (zie bijlage). Ook de gemeenteraadsleden zijn met een brief op de hoogte gebracht. ‘Bio-industrie veroorzaakt stankoverlast, bedreigt de volksgezondheid en tast het leefmilieu aan’, meldt de brief, die ondertekend is door zeventien inwoners uit Oirlo en Castenray. Het zijn allen bewoners van Castenrayseweg, Heesakker en Roffert. Ook de sportverenigingen SVOC’01, de tennisvereniging en handboogschutterij Willem Tell – samen goed voor ruim 500 leden – ondersteunen het initiatief.

Door in het buitengebied enorme stallen met duizenden dieren toe te staan, worden burgers geconfronteerd met meer stankhinder, uitstoot van gevaarlijke stoffen, daling van het woongenot en waardedaling van hun huis, zo melden de initiatiefnemers. ‘Door artsen is vastgesteld dat de gezondheid van mens en dier worden aangetast door fijnstof en resistente bacteriën, afkomstig uit de intensieve (pluim)veehouderij. Hoge concentraties dieren vergroten het risico op ziektes en het uitbreken van epidemieën’. De verontruste bewoners vinden dat de overheid de rechten en belangen van alle burgers dient te behartigen. ‘Wij vragen u een halt toe te roepen aan de huidige stankoverlast en schaalvergrotingsplannen.’ Daarbij doelen de bewoners niet alleen op het bestaande bedrijf aan de Roffert maar ook op de komst van de rondeelstallen in het nabijgelegen Wüsterveld.

Het college krijgt het verzoek een onafhankelijk bureau opdracht te geven in de omgeving een onderzoek te doen naar de ‘geurbeleving’. B en W wordt tevens gevraagd de geldende geurnormen en vergunningen nauwgezetter te handhaven. En ervoor te zorgen dat er technische aanpassingen komen die de stankoverlast en de gezondheidsrisico’s wegnemen. Bij het huidige pluimveebedrijf aan Roffert, maar ook voor de uitbreidingsplannen en de ontwikkelingen in Wüsterveld. De bewoners willen voorkomen dat de overheid en de bedrijven onomkeerbare beslissingen nemen die straks schadelijke gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Bij de brief zijn foto’s van veertjes en fijnstof, die een bewoner van Heesakker op zijn terras heeft gemaakt, gevoegd.

(Bron: Peel en Maas, 12-1-'12)

Behoud de Parel