Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

DEN HAAG – De regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner houden vooralsnog vast aan megastallen in de veehouderij. Moties van oppositiepartijen waaronder SP, Groen Links en de Partij voor de Dieren om nu al de aantallen kippen, varkens en koeien in megastallen aan banden te leggen, zijn vanmiddag in de Tweede Kamer door VVD, CDA en PVV verworpen.

Met dit stemgedrag geven de regeringspartijen aan enkele belangrijke zaken met betrekking tot de intensieve veehouderij in de komende maanden af te wachten. Zo heeft staatssecretaris Henk Bleker vorige week in een Kamerdebat aangekondigd voor het zomerreces te komen met een wetsvoorstel waarin de aantallen kippen, varkens en koeien in megastallen worden begrensd. Daarnaast is het wachten op het advies van de Gezondheidsraad over de vraag hoe in de toekomst om zou moeten worden gegaan met het gevaar van besmettelijke dierziekten voor mensen.

De Gezondheidsraad neemt in dat advies ook andere aspecten die met besmettelijke dierziekten te maken hebben mee. Dat advies kan eveneens gevolgen hebben voor de aantallen kippen, varkens, koeien en geiten die op één bedrijf kunnen worden gehouden.

Milieudefensie vindt het onbegrijpelijk dat de moties tegen megastallen vandaag in de Kamer zijn weggestemd. Dit terwijl de Kamer wel een motie aannam waarin werd verboden voortaan Nederlandse subsidie te verstrekken aan de bouw van megastallen in het buitenland. Woordvoerder Klaas Breunissen van Milieudefensie vindt dat de regering het signaal uit de samenleving, waarin de meerderheid zich tegen megastallen keert, negeert.

Het verwerpen van de motie tegen megastallen in de Tweede Kamer vandaag, heeft geen enkel effect op de procedure voor het bouwen van de megastal voor 1000 koeien in het Hebrecht in de gemeente Vlagtwedde. Die procedure kan door melkveehouder Ad Buijs uit Rosmalen gewoon worden gestart. Staatssecretaris Bleker heeft Gedeputeerde Staten van Groningen alleen verzocht met het verlenen van een vergunning in elk geval te wachten tot de politiek in Den Haag over het advies van de Gezondheidsraad heeft gediscussieerd. Daarmee reageerde Bleker op kamervragen van de leden Grashoff (GroenLinks) en Van Dekken (PvdA) over de bouw van een megastal bij Vlagtwedde (ingezonden 2 maart 2012). Hetzelfde geldt impliciet voor de stallen van het NGB (1,3 miljoen kippen en 35.000 varkens) in Grubbenvorst. De antwoorden op de vragen vindt u in de bijlage.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel