Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De website van "Boerderij" geeft Cees van Bruchem (oud-LEI-medewerker en Eerste Kamerlid voor de Christen Unie) de ruimte om een column te schrijven over de schaalvergroting in de Intensieve Veehouderij. Hij komt tot de conclusie dat Staatsecretaris Bleker inmiddels begrepen heeft dat het Nieuw Gmenegd Bedrijf, met 1,3 miljoen kippen en 35.000 varkens echt niet moet kunnen... (zie bijlage)

Cees van Bruchem verwijst in zijn column naar een bijeenkomst die de SP Werkgroep Land- en tuinbouw Noord-Limburg eind 2007 organiseerde in Grubbenvorst (zie "Nieuw Gemengd Bedrijf is slecht voor gezondheid"). Van Bruchem was een van de forumleden op deze bijeenkomst. Hier kunt u de bijdrage van Van Bruchem aan de bijeenkomst in 2007 lezen.

Uit het artikel komt naar voren hoe de bestuurders in Noord-Limburg - die toch onafhankelijk van het bedrijfsbelang van het NGB zouden moeten opereren - meteen in actie komen, als een hen onwelgevallige mening de kop in gedrukt moet worden. Een kleine inkijk in het achterkamertje van het CDA...

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel