Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Zoals uit een artikel uit "Berderij" blijkt, groeit de weerstand van veehouders tegen het verbod op het gebruik van de nieuwste generatie antibiotica. Sinds de kritiek op de Intensieve Veehouderij waar het gaat om de overmaat aan gebruik van antibiotica, met als gevolg het ontstaan van resistente bacteriën (MRSA bij varkens en kalveren, ESBL bij pluimvee), die op zich een regelrechte bedreiging vormen voor de mensen die besmet raken, proberen de veehouders - met wisselend succes - hun imago wat op te poetsen.

Naar buiten toe wordt de indruk gewekt dat ze er hard aan werken om het antibioticagebruik terug te dringen. De resultaten zijn niet echt om over naar huis te schrijven en worden veelal ook nog behaald door gebruik te maken van "geconcentreerde" antibiotica, waarvan je vaak minder kunt nemen, maar waarvan het effect even groot, zo niet groter is. Een ogenschijnlijke reductie, blijkt dan helemaal geen feitelijke reductie te zijn en de risico's voor de mens nemen zelfs toe, omdat een nog breder spectrum van antibiotica niet meer werkzaam kan zijn voor humane doeleinden.

In dat licht gezien is het protest van de veehouders tegen het verbod op de nieuwste antibiotica een riskant verzet. Als zij gelijk krijgen - en bij hun slippendrager, staatssecretaris Bleker, kan dat zo maar gebeuren - worden veestallen weer een stuk riskanter voor haar omgeving!

Weerstand_tegen_verbod_op_nieuwste_antibiotica_0

So wie so blijkt een groot aantal veehouders zich niet te houden aan de regels, zoals blijkt uit een bericht van Boerderij van 1-6-'12 ("19.000 bedrijven voldoen niet aan antibioticaregels). In een bericht van Omroep Gelderland, blijkt dat vleeskuikenbedrijven antibiotica nu zelfs illegaal gebruiken.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel