Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Grubbenvorst, 30-11-'07 - Huisartsen en specialisten uit de regio rond Grubbenvorst en Horst protesteren tegen de komst van een aantal grootschalige projecten rondom Grubbenvorst.

Het gaat onder meer om het zogenaamde Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB). Dit meldt de actiegroep Behoud de Parel, die ook tegen de megabedrij-ven is. De artsen vrezen voor extra volksgezondheidsproblemen door meer fijnstof en toenemende MRSA-besmettingen.

De artsen overhandigen dinsdag 4 december éénendertig handteke-ningen aan burgemeester Kees van Rooij van Horst aan de Maas.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel