Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Aanstaande dinsdag 11 december om 20.00 uur start de gemeenteraad van Horst aan de Maas een discussie over de inrichting van het Landbouwontwikkelingsgebied Witveld. De discussie vindt plaats aan de hand van de notitie "Sturen op Kwaliteit" van het college van B&W (zie bijlage).

Belangrijkste vraag die de gemeenteraad moet beantwoorden is of er binnen het LOG Witveld plaats gecreëerd moet worden voor het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB). De fracties van de SP en de PvdA zijn tegen vestiging van megabedrijven als het NGB in LOG Witveld. De SP heeft dat standpunt al in een vroegtijdig stadium kenbaar gemaakt. De PvdA bracht afgelopen week haar visie naar buiten in een aparte notitie (zie bijlage).

De VVD-fractie lijkt wel vóór vestiging van het NGB te zijn, maar dan wel onder zeer strikte voorwaarden. Voor zover bekend heeft de CDA-fractie nog geen definitief standpunt ingenomen. Binnen de fractie wordt nog steeds gediscussieerd, zo blijkt uit een artikel in Dagblad de Limburger. Elders in den lande blijken steeds meer CDA-fracties zich te keren tegen de komst van megavarkens- en kippenbedrijven.

Voorafgaande aan de raadsvergadering dinsdag biedt Toon van Gerven van actiegroep "Behoud de Parel" de handtekeningenkaarten aan aan de gemeenteraad, die Behoud de Parel de afgelopen weken met name in Grubbenvorst heeft opgehaald.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel