Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

huisartsen1BdPDe huisartsen van de Maasdorpen (Grubbenvorst, Lottum, Broekhuizen en Broekhuizenvorst), tweeëndertig huisartsen uit Horst en omstreken, een zestal GGD-artsen en alle longartsen en drie internisten van het ziekenhuis (Vie Curi in Venlo) protesteren tegen de komst van een aantal grootschalige projecten rondom Grubbenvorst, waaronder het zogenaamde Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB). Dinsdag 4 december jl. overhandigde huisarts Monique Baggen en longspecialist Adrie Lukker in totaal zo'n vijftig handtekeningen aan de burgemeester van Horst aan de Maas, Kees van Rooij. Daarnaast ontving Van Rooij een brief, waarin de artsen hun zorgen nader toelichten (zie bijlage).

Het NGB telt straks 35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een slachterij, een composteerderij, en een mestvergister. Naast het NGB is er in Grubbenvorst ook nog een zandverwerkingsinstallatie gepland, gaat de veiling (ZON) uitbreiden, komt er een industrieterrein (Trade Port Noord) en staat de Floriade voor 2012 op de agenda. Al deze projecten brengen veel (vracht)vervoersbewegingen met zich mee en derhalve worden ook nieuwe wegen aangelegd.

Dit alles brengt fijnstof met zich mee. De artsen hebben gekeken naar de mogelijke gezondheidsrisico’s die verbonden zijn aan fijnstofproblematiek. Daarnaast hebben zij nader onderzoek gedaan naar de risico’s die de vestiging van het NGB met zich mee brengt met betrekking tot MRSA. Ze zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen, dat de risico’s voor de volksgezondheid als gevolg van de fijnstof en de dreiging van MRSA te groot zijn.

Fijnstof
Het toenemende vrachtvervoer en de genoemde projecten (met name de zandverwerkingscentrale en het kippenbedrijf) zullen de fijnstofconcentratie in de regio doen toenemen. Terwijl deze regio al boven de binnenkort te stellen Europese norm (2,5PM) uitgaat. Volgens huisarts Baggen en longspecialist Lukker wordt in de regio door bestuurders onderschat hoe ongezond fijnstof is. Zij realiseren zich dat het moeilijk te bewijzen is hoe fijnstof longschade, hyperreactiviteit van de longen, maar vooral ook hart- en vaatschade veroorzaakt. Wel is al duidelijk – zo stellen zij – dat veel mensen er vervroegd aan overlijden en er zieker van worden. Wellicht – zo opperen de artsen – is de regio niet alleen ongezond door ongezonde leefgewoontes van de bevolking, maar zou fijnstof daar ook een bijdrage aan kunnen leveren.

MRSA
MRSA is een bacterie die in de gezondheidszorg veel problemen kan geven. Met name het ziekenhuis is hier beducht op. De bacterie is resistent tegen vele antibiotica. Inmiddels is aan-getoond dat de MRSA-bacterie overspringt van het varken op de mens (bron: RIVM). Ook is een duidelijke relatie aangetoond tussen het overmatig gebruik van antibiotica in de varkenshouderij en de schadelijkheid van de MRSA-bacterie. Onlangs nog zijn gegevens beschikbaar gekomen waaruit blijkt dat het gebruik van antibiotica in de varkensveeteelt sterk is toegenomen, ondanks de afname van het aantal varkens (bron: Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, de KNMvD, symposium 19-6-‘07). Varkenshouders zijn bij opname in het ziekenhuis dan ook verplicht melding te maken van hun beroep. In kleinschalige varkensbedrijven worden varkens nog op basis van individuele symptomen met antibiotica behandeld. Maar in megagrote bedrijven als het NGB is het niet mogelijk om de varkens dage-lijks individueel te scannen op ziektesymptomen en dus wordt de antibiotica standaard aan het voedsel voor de dieren toegevoegd! De MRSA-bacterie kan tot op een afstand van 200 meter buiten het varkensbedrijf nog over springen op de mens.De woordvoerders van de artsen uit Horst aan de Maas stellen dat steeds vaker de aanwezigheid van de MRSA-bacterie wordt vastgesteld bij mensen die geen deel uit maken van een gezin van varkensboeren.

Zorgen
De artsen maken zich ook zorgen over andere ziekten (denk aan de vogelgriep, salmonellabesmetting, enzovoorts) die kunnen ontstaan als er zoveel dieren opeengepakt zitten. Zij geven aan dat het onbekend is welke calamiteiten de regio te wachten staan met de komst van dit soort bedrijven. Dat heeft als consequentie dat de gezondheidsmedewerkers zich er niet in voldoende mate op voor kunnen bereiden. Met hun handtekeningen willen de artsen hun drin-gende oproep onderstrepen dat de risico’s die genomen worden met de komst van het NGB en de andere projecten rondom Grubbenvorst voor de bevolking te groot en daardoor onverantwoord zijn. Zij adviseren “de politiek” deze risico’s dan ook niet te nemen en van de realisering van de projecten (waaronder met name het NGB) af te zien.

Hoe om te gaan met risico’s?
In zijn algemeenheid worden artsen vaker met onzekerheden geconfronteerd. Bij verdenking op bijvoorbeeld schadelijke werking van medicatie of als het vermoeden bestaat dat mensen ergens erg ziek van kunnen worden, dan wordt het zekere voor het onzekere genomen, totdat gebleken is dat er geen gevaar voor de gezondheid is. Nu precies zeggen hoeveel meer mensen ziek worden van de fijnstof door de geplande projecten, is niet te doen. Andersom zeggen dat er geen gevaar is voor de gezondheid en dat er geen calamiteiten zullen ontstaan, kan ook niet.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel