Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De laatste weken is er veel te doen over Prime Champ. Het lijkt er op dat er veel dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. In het verleden is er al veel strijd gevoerd over de officiële prestaties die personeelsleden moesten neerzetten. Veel lokale werknemers moesten het veld ruimen en andere EU-inwoners gingen hun werk doen. Dat was een klap voor de regionale werkgelegenheid.

Ook op milieugebied is de grootste champignonkweker van Nederland geen lieverdje. In 2010 heeft Behoud de Parel een verzoek tot handhaving gedaan omdat de aangevraagde milieuvergunning slechts 10% dekte van de werkelijke activiteiten op een vestiging aan de Horsterweg te Grubbenvorst.
Een delegatie van Behoud de Parel werd op het gemeentehuis ontboden en daar werd verzocht voorlopig niets te ondernemen.
Het hoofd handhaving, onze CDA-burgemeester C. van Rooy, wilde Prime Champ blijkbaar behouden. De aanvraag voor een nieuwe milieuvergunning werd vervolgens ingetrokken. Vereniging Behoud de Parel overweegt met de hulp van een milieu-advocaat opnieuw een verzoek tot handhaving in te dienen.

Het bedrijf werkt tot op heden voor 90% illegaal, met alle kwalijke gevolgen van dien voor mens en milieu. Als je dan de krant openslaat en de economische resultaten van de onderneming ziet, wordt veel duidelijk! Verliezen in de afgelopen jaren tussen 2.5 en 7,6 miljoen per jaar waarmee inmiddels een schuldenlast is opgebouwd van 48.000.000 euro.

De champignonsector heeft het moeilijk, daar weten veel collega’s over mee te praten. Het grote aantal bedrijven dat na de oorlog is opgebouwd, is in Horst aan de Maas gereduceerd tot een tiental bedrijven. De champignonkwekers zijn erg afhankelijk van de export en moeten een boterham over zien te houden aan de lage marktprijs. De internationale concurrentie is hevig. Veel kwekerij-inrichtingen zijn naar andere EU landen, met name Polen, verkocht, en die bedrijven bedienen nu ook de Nederlandse markt.

Kijk op een zondagmiddag naar het aantal koelvrachtwagens dat met champignons over de A67 richting westen rijdt. Net als veel agrarische ondernemers in de tuinbouw – en varkenssector wachten ook de champignonkwekers op betere tijden. Dat nu net de grootste kwekerij al jaren met verlies draait en met de hulp van diverse partijen overeind wordt gehouden is pure concurrentievervalsing! De gebeurtenissen van de afgelopen jaren en de laatste weken bij Prime Champ doen het imago van de agrarische sector geen goed.

Verdenking van uitbuiting van medewerkers is een kwalijke zaak. Wat wel aan het daglicht komt, zijn bijvoorbeeld transport van champost en champignonbakken in Noord-Limburg door Poolse transportbedrijven. En vervoer van personeel dat in grote getale wordt gebracht en gehaald door bussen met exotische namen en wederom Poolse kentekens! Jammer dat het met veel grote bedrijven zo loopt… Ze groeien en bloeien ten koste van collega’s, werknemers en milieu en uiteindelijk knapt de ballon. De maatschappelijke kosten zijn hoog en de schuldenlast wordt door bedrijven, banken en overheden en dus uiteindelijk weer door de burgers betaald!

Het enige leuke wat burgers er aan over kunnen houden is in het beste geval een spannende film met de naam: “Crime champ” als titel!

André Vollenberg, voorzitter Behoud de Parel.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel