Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

09-03-2013 • Eerder voerden bewoners langs de A73 actie voor maatregelen tegen de overlast van deze autoweg. Het College van B&W liet onderzoek verrichten en concludeerde dat de geluidsoverlast binnen de gestelde normen bleef (lees hier het betreffende artikel). Inmiddels is de toegestane snelheid verhoogd tot 130 kilometer en is de overlast verder toegenomen. Reden voor Jac Truijen en Paul Geurts uit Berkelsbroek opnieuw aandacht te vragen voor de overlast van de A73 (zie bijlage).

A73
De autosnelweg A73 heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld van een lokale autoweg tot de nu bekende A73: een autosnelweg van (inter-)nationale betekenis en van belang voor vele partijen. Een autosnelweg zorgt in zijn algemeenheid voor een snelle afhandeling van verkeer, maar heeft ook een aantal nadelige effecten: een sterke toename van de geluidsoverlast in met name de woonbuurten in Horst-Oost (Berkelsbroek, Stuksbeemden en Risselt) en Melderslo. Met de toename van het verkeer op de A73 en het verhogen van de snelheidslimiet tot 130 km/u is ook de uitstoot van fijnstof toegenomen en een sterk aanzuigende werking op de toevoerwegen (o.a. Meldersloseweg) van en naar de A73 met ook hier een toename van het geluid en de uitstoot van fijnstof. Vooral dat laatste baart ook het College van B&W van Horst aan de Maas zorgen, zoals blijkt uit een eerder artikel op deze site.

Bovenstaande effecten veroorzaken overlast en zijn ongezond. Tevens tasten zij het woongenot aan van de bewoners in Melderslo, Berkelsbroek, Stuksbeemden en Risselt. Truien en Geurts hebben daarom een brief geschreven naar gemeenteraad en B&W met het verzoek een aantal vragen te beantwoorden. De twee vragen of raad en college bereid zijn objectief vast te stellen of er inderdaad sprake is van overschrijding van de geluidsnormen en de normen voor de uitstoot van fijnstof. Verder vragen zij welke middelen hen ter beschikking staan om de overlast weg te nemen c.q. te beperken en of raad en college bereid zijn met vertegenwoordigers uit de buurt constructief overleg te voeren om de ervaren overlast gezamenlijk te bestrijden.

Als mensen uit Berkelsbroek, Stuksbeemden en Risselt de brief willen steunen, dan kunnen ze zich melden op de facebookpagina om te “liken” of vriend te worden van de facebookpagina Overlast A73 Horst aan de Maas (Overlast A73).

Behoud de Parel