Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

‘s-Hertogenbosch – Structurele overbemesting is de oorzaak van de slechte waterkwaliteit in de gebieden Oost-Brabant, Noord- en Midden-Limburg. De grote concentratie van veebedrijven en het dumpen van mest zijn hiervoor verantwoordelijk. Dat zeggen Brabants gedeputeerde Johan van den Hout (SP) en de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO).

ZLTO-voorzitter Hans Huijbers: “De nood onder veeboeren is soms hoog. Zij zoeken dan naar een goedkoper alternatief om hun mest kwijt te kunnen. De boeren zijn zich vaak niet bewust van het risico dat zij lopen door met malafide mesthandelaren in zee te gaan.”

Een woordvoerder van de Limburgse boerenorganisatie LLTB zegt eveneens op de hoogte te zijn van incidenten met overbemesting, maar steekt zijn kop in het zand en benadrukt dat de slechte waterkwaliteit vooral wordt veroorzaakt door de grondsoort. Staatssecretaris Sharon Dijksma wil extra maatregelen om de grondkwaliteit in de zuidelijke zand- en lössgebieden te verbeteren, zo meldde zij maandag.

De overbemesting wordt deels gemaskeerd door op papier meer mest af te voeren dan in werkelijkheid gebeurt. Deze zwarte mest wordt vervolgens uitgereden op eigen land of verkocht. Dienst Regelingen (DR) laat weten dat uit registraties blijkt dat er structureel vrachten mest worden afgezet met onwaarschijnlijk hoge gehaltes fosfaat. Deze vrachten zullen niet meegeteld worden bij de berekening van de mineralenbalans, tenzij de leveranciers van de vrachten met een geloofwaardige verklaring voor de hoge gehalten komen.

Volgens Huijbers kan de overheid vrij gemakkelijk fraude met mest voorkomen door vrachten met afwijkend mineralengehalte niet mee te laten tellen, en door consequent te handhaven. Brancheorganisatie Cumela dringt eveneens aan op een strengere controle van malafide mesthandelaren en loonwerkers.

Huijbers begrijpt de extra maatregelen van Dijksma die als doel hebben de waterkwaliteit te verbeteren in het Zuiden. “In alle voorgaande actieprogramma’s stond dat aanvullend beleid mogelijk zou zijn als de waterkwaliteit niet verbeterd was. Die mogelijkheid benut de staatssecretaris nu.” Dijksma wil extra maatregelen om het gebruik van met name varkensdrijfmest tegen te gaan. Door het mestbeleid en de nitraatrichtlijn is de waterkwaliteit in Nederland sterk verbeterd. Echter niet in Oost-Brabant, Noord- en Midden-Limburg.

Brabants Provinciebestuurder Johan van den Hout (SP) zegt blij te zijn dat Dijksma erkent dat Zuid-Oost-Brabant een probleem heeft. Volgens Van den Hout zijn er te veel veebedrijven in Zuidoost-Brabant, waardoor sprake is van overbemesting.
In deze regio met de grootste veedichtheid van Nederland, wordt de landelijke norm van 50 milligram nitraat per liter grondwater nog overschreden. Op ongeveer de helft van de meetlocaties voldoet het oppervlaktewater ook niet aan de lokale kwaliteitsnormen.

(Bron: Boerderij, Esther de Snoo, 14 mei 2013)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel