Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Zijn veehouderijsystemen in concrete Nederlandse ruimtelijke contexten ontwerpbaar en realiseerbaar, waarin dieren gezond zijn en blijven, risico’s voor de volksgezondheid aanvaardbaar zijn, en voldaan wordt aan de duurzaamheidseisen voor de komende 5 à 10 jaar? In 2012 is Wageningen UR met die vraag in het project ‘Veehouderijsystemen voor gezonde dieren en gezonde mensen’ aan de slag gegaan. Door een ontwerpteam zijn vanuit twee verschillende uitgangssituaties ontwerpen voor het houden van varkens samengesteld, met ronkende namen als Big City en Heerlijkheid. Volgens de Universiteit laten beide ontwerpen zien dat de omgang met zorgen rond volksgezondheid een veel breder repertoire vereist dan puur technische beheersingsstrategieën, zowel in de omgang met dieren als met mensen. Maar benutten we in die ontwerpen wel alle mogelijkheden voor een gezonde varkenshouderij?

Met een brochure nodigt Wageningen UR iedereen uit om kritisch te reflecteren op de uitgangspunten, de ontwerpen en hun achterliggende principes. In de brochure (zie bijlage) komt het volgende aan de orde:
- Hoe zijn de ontwerpen tot stand gekomen?
- Welke patronen en denkbeelden zijn ingesleten als het gaat om gezondheid van mens en dier? En wat zit daar dan achter?
- Kan het ook anders?

Met de reacties wil Wageningen UR bekijken of er nog meer mogelijk zijn om de oplossingsruimte verder te vergroten voor veehouderijsystemen, die zowel mens als dier gezond houden.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel