Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Den Haag - Het afknippen van snavels bij kippen en kalkoenen in de pluimveehouderij wordt in 2018 verboden. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) maakte dat zondag bekend.
Afknippen snavels pluimvee in 2018 verboden

Met de maatregel komt Dijksma tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer om het dierenwelzijn van de 56 miljoen voornamelijk hennen en hanen in de pluimveehouderij te verbeteren. De snavels worden afgeknipt om te voorkomen dat de dieren elkaar verwonden.

Dijksma geeft in haar brief aan de Tweede Kamer aan dat het verbod er nu 3 jaar eerder komt dan gepland. Nog sneller kan niet, omdat de pluimveebedrijven eerst nog goede alternatieven moeten vinden om 'bloedbaden in de stallen' te voorkomen. De bewindsvrouw denkt daarbij aan andere huisvesting en het fokken van socialere kippen. De bedrijven werken samen met Wageningen Universiteit aan preventieve maatregelen.

Dijksma: "We moeten het dierenwelzijn voor pluimvee vergroten, maar op een verantwoorde manier. Eerder een verbod invoeren zorgt voor bloedbaden in stallen. Nu hebben bedrijven de tijd om werkende oplossingen te ontwikkelen die het pikken tegengaan.''

Het verbod gaat gelden voor Nederland, maar de staatssecretaris gaat in Brussel pleiten voor een Europees verbod. Vanaf 2015 wordt het ook verboden om hanenkammen en een deel bij de achterste teen van bepaalde hanen te verwijderen.

"Dijksma loopt achter Wakker Dier aan"
De Nederlandse pluimveesector is teleurgesteld over de voornemens van staatssecretaris Dijksma. Eerder kwam de sector met de vorige staatssecretaris, Henk Bleker, overeen om een aantal ingrepen pas in 2021 te stoppen, mits er alternatieven voorhanden zouden zijn. Dijksma wil snavelbehandelingen per 1 januari 2018 verbieden.

NVP-voorzitter Gert Jan Oplaat heeft vooral kritiek op het idee van Dijksma om de handelingen die in Nederland worden verboden ook in Europa verboden te krijgen. Oplaat noemt Dijksma om die reden een loopmeisje van Wakker Dier. "Ze zet zich op het verkeerde moment in voor de verkeerde zaak."

Ook NOP/LTO-voorzitter Eric Hubers heeft zijn twijfels over de haalbaarheid in Europa van de Nederlandse maatregelen. Wel wijst hij er op dat in Duitsland en Engeland ook in de zelfde richting wordt gedacht als in Nederland. "Als het langs die wegen gaat, moeten we mee en zal het niet zo'n probleem zijn." Aan de andere kant zegt Hubers er niet gerust op te zijn. "We moeten er wel voor waken dat we geen bedrijven wegjagen uit Nederland."

Eric Hubers wijst er op dat de snavelbehandeling al sinds 2011 een stuk diervriendelijker is geworden met de toepassing van de infraroodmethode. Hubers is blij dat een aantal ingrepen wel blijven toegestaan in ieder geval tot 2021. Het gaat daarbij onder meer over het verwijderen van de achterste teen bij hanen in de vleesvermeerdering. "Het is een vervelende ingreep voor 500.000 hanen, maar vergeten wordt vaak dat je op die manier het leed voor 5 miljoen hennen die door de hanen worden gedekt en beschadigingen oplopen door die achterste tenen, verzacht."

NVP schreeuwt moord en brand: 'Gevolgen ingrepenbesluit desastreus'
De gevolgen van het ingrepenbesluit pluimvee zijn desastreus voor de Nederlandse pluimveesector. De schade kan tot miljoenen euro's per jaar oplopen. Dat meldt de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP).

De vakbond verwijst naar een rapport van het Landbouweconomisch instituut LEI dat een aantal economische aspecten rond de ingrepen bij pluimvee in kaart brengt. Dat rapport is in bezit van de redactie. Het werd volgens de NVP geschreven in opdracht van het ministerie en is in de stuurgroep Ingrepen aan de orde geweest. Volgens de NVP kreeg de sector in het overleg te horen dat het rapport geheim moest blijven.

In het rapport becijfert LEI-auteur Peter van Horne de mogelijke consequenties van een snavelbrandverbod op miljoenen euro's. Als de vermeerderingsbedrijven in de vleeskuikenketen onbehandelde dieren gaan houden becijfert Van Horne de schade op 3,6 miljoen euro per jaar. Het verlies als gevolg van verplaatsing van ouderdierenproductie becijfert Van Horne op 27,8 miljoen euro per jaar. Ook is er een grote kans dat de fokbroederijen met een toegevoegde waarde van 42 miljoen euro per jaar naar het buitenland verdwijnen. Van Horne becijfert de schade voor legbedrijven op 5 miljoen euro per jaar door slechtere resultaten. Verhuizing van de legbroederijen naar het buitenland betekent forse desinvesteringen en verlies van een toegevoegde waarde van 10,5 miljoen euro per jaar.

De NVP voorziet grote problemen voor de export van kuikens voor de leghennenhouderij en de vermeerdering. Het buitenland wil behandelde dieren, zo stelt voorzitter Gert Jan Oplaat van de NVP. Ook bestaat de kans dat onbehandelde dieren alsnog worden behandeld op latere leeftijd met alle welzijnsgevolgen van dien.

(Bron: Boerderij, 9, 10 en 13 juni 2013)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel