Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

20-06-2013 • SP-Kamerlid Eric Smaling heeft donderdagmiddag zijn nieuwste boek 'De Laatste Boer' gepresenteerd in Den Haag. Hierin beschrijft Smaling de gevolgen van vijftig jaar ruimtelijke ordening in Nederland. In het boek wordt onder andere ingegaan op de ontwikkelingen rondom Grubbenvorst (Nieuw Gemengd Bedrijf, Centrale Zandverwerkingscentrale, Californië, uitbreiding ZON-veiling, enzovoorts) en de inzet van vereniging Behoud de Parel.

Eric Smaling en Kees Slager
Eric Smaling (rechts) wordt geïnterviewd door Kees Slager

Samen met Floris Meslier en Jules Iding maakte Smaling een rondreis door Nederland met speciale aandacht voor de grondpolitiek. Vijftig jaar na de Eerste Nota Ruimtelijke Ordening heeft ons land te maken met leegstaande kantoorgebouwen en winkels, lege bouwkavels, krimpregio's, megastallen en superkassen en het verdwijnen van kleine boerenondernemingen.

Eric Smaling, Floris Meslier, Jules Iding
V.l.n.r. Eric Smaling, Floris Meslier, Jules Iding

Smaling: 'We onderzoeken in dit boek welke problemen er spelen in onze ruimtelijke ordening en hoe het zo uit de hand heeft kunnen lopen met onze woning-, winkel- en kantorenvoorraad. Met 'De Laatste Boer' dragen we daarnaast aan hoe het anders kan en moet.'

Emile Roemer en Eric Smaling
Het eerste exemplaar van 'De Laatste Boer' werd uitgereikt aan SP-leider Emile Roemer.

(Bron: Website SP

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel