Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Den Haag – Ook als het stelsel van dierrechten blijft bestaan, krijgen veehouders te maken met verplichte mestverwerking. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) in een brief aan de Tweede Kamer. Zij reageert daarmee op vragen van de SGP. “De nationale mestproductie overstijgt de plaatsingsruimte binnen Nederland”, zegt Dijksma. “Het stelsel van verplichte mestverwerking wijzigt deze situatie niet, maar zorgt er wel voor dat de druk op de nationale mestmarkt wordt verlicht. Daarom zal de regering dit stelsel niet intrekken, mocht aan het eind van dit jaar besloten worden om het stelsel van dierrechten ook na 2015 te handhaven.”

Mestverwerking is hoogstwaarschijnlijk vanaf 1 januari volgend jaar verplicht. Als uit een onderzoek vooraf blijkt dat dit systeem het gewenste effect zal hebben, kunnen een jaar later de dierrechten worden afgeschaft. De dierrechten worden echter gehandhaafd als mestverwerking niet leidt tot het halen van de milieudoelen in de Nitraatrichtlijn. In dat geval worden ook productierechten voor de melkveehouderij geïntroduceerd; Dijksma is al bezig deze voor te bereiden.

Uit de brief blijkt tevens wat de sancties zijn bij het niet voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Bij opzettelijke overtredingen kan een gevangenisstraf van zes jaar worden opgelegd, een taakstraf of een boete van maximaal 78.000 euro. In andere gevallen is een hechtenis van ten hoogste een jaar, een taakstraf of een boete tot 19.500 euro mogelijk. De bestuurlijke boete bedraagt 11 euro per kilo fosfaat overschrijding.

(Bron: Boerderij, Jeroen Savelkouls, 3 september 2013)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel