Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Provincie Limburg heeft de kosten van de aanvraag voor een milieuvergunning en voor een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet van het Nieuw Gemengd Bedrijf (35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een mestvergistingsinstallatie en een slachterij) van zo’n € 300.000 voor haar rekening genomen. Volgens Vereniging Behoud de Parel – die zich keert tegen de komst van deze gigastal nabij Grubbenvorst – handelt het College van Gedeputeerde Staten van Limburg daarmee tegen haar eigen beleidsvoornemens in (zie bijlage).

Onlangs stelde GS (zie hier een eerder artikel daarover), dat bedrijven als het NGB niet thuis horen op het platteland, maar op bedrijventerreinen. Daarnaast stelde Gedeputeerde Patrick van de Broeck, dat de intensieve veehouderij in de toekomst alleen een license to produce kan krijgen van omwonenden als zij haar goede wil toont door meer maatregelen te treffen dan wettelijk voorgeschreven. Ook daar wordt volgens Behoud de Parel in het geval van het NGB de hand mee gelicht. In een reactie op het bericht van Behoud de Parel in weekblad Hallo stelt een woordvoerder van Gedeputeerde Staten (GS): "De opmerking over het plaatsen van het NGB op een bedrijventerrein was 'slechts een suggestie'". GS deelt mee dat het NGB zich best op het platteland mag vestigen... Paul Geurts van Behoud de Parel: "Zo'n reactie betekent dus dat we welke uitspraak van Gedeputeerde Statenleden in de media voortaan niet meer serieus hoeven te nemen. Het gaat 'slechts' om suggesties, die ze de dag erna al weer kunnen herroepen"!

In een brief aan GS van Limburg wijst Behoud de Parel op het verschil tussen wat het College van GS naar buiten brengt aan beleid en de werkelijke daden, waar het gaat om het NGB. De toetsing van het NGB aan milieu- en natuurbeschermingswetten is volgens Behoud de Parel niet ingegeven door het beschermen van milieu en natuur – laat staan de bescherming van de gezondheid van de omwonenden – maar louter door de (economische) belangen van het NGB. Dat blijkt te meer uit het feit dat een bedrag van omstreeks € 300.000, - verstrekt wordt ten behoeve van de NGB-vergunningaanvragers, waaronder een tegemoetkoming in de kosten van de vergunningaanvraag.

In de brief aan het college van GS vraagt Behoud de Parel als provincie met het NGB in overleg te gaan met als doel de aanvragen voor milieu- en natuurbeschermingsvergunningen terug te trekken en te bekijken of de bedrijven achter het NGB (Kuijpers Kip, Heideveld BV, Cristiaensgroep en het door de provincie gesubsidieerde Knowhouse) willen overwegen te stoppen met hun megalomane plan nabij Grubbenvorst. In het weekblad Hallo wordt gemeld dat GS de brief van Behoud de Parel in behandeling heeft genomen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel