Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Den Bosch - Het provinciebestuur van Brabant rekent op een breed draagvlak voor de nieuwe strengere regels voor de veehouderij. De Brabantse Staten besloten op 20 september geen bouwvergunningen meer in behandeling te nemen tenzij ze voldoen aan de nieuwe regels. Het besluit geldt tot februari 2014, dan moet het nieuwe beleid van kracht worden.

Verantwoordelijke gedeputeerde Yves de Boer: "We zijn blij dat we in Brabant breed draagvlak hebben voor de transitie naar de zorgvuldige veehouderij. In het land hoor ik van veel mensen dat ze bewondering hebben voor onze aanpak. Dat betekent niet dat het niet af en toe zal schuren, maar in Brabant zoeken we elkaar wel snel weer op." De Boer verwijst naar het convenant dat de provincie, boeren, burgers en milieuorganisaties dit voorjaar tekenen.

ZLTO is het niet eens met de uitwerking van het convenant in de Verordening Ruimte en riep deze week haar leden op bezwaar aan te tekenen tegen de nieuw Verordening Ruimte. Ook maken de Brabantse boeren zich grote zorgen over de invulling van Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij (BZV). Dit is een maatlat met bovenwettelijke eisen, bedoeld boeren te stimuleren duurzaam en innovatief te worden. ZLTO vindt dat door de vele strenge generieke normen in de Verordening Ruimte, veebedrijven niet eens meer aan de BZV-score toekomen. Vanuit de actiegroepen in de Peel (waartoe Behoud de Parel ook behoort) is op het ZLTO-standpunt gereageerd in de vorm van een ingezonden bericht in verschillende dagbladen (zie bijlage).

Ook de NVV, De Nederlandse Varkenshoudersvakbond, is het oneens met de maatregelen van het Brabantse bestuur en heeft - naar eigen zeggen - zelfs het vertrouwen in het provinciebestuur van Noord-Brabant verloren. Aanleiding voor de varkenshoudersvakbond om het vertrouwen in het bestuur op te zeggen. Volgens de NVV is het besluit niet in lijn met eerder gemaakte afspraken. De vakbond verwijst daarbij naar de slotverklaring van het Brabantberaad waarin staat dat bestaand beleid en regelgeving blijven gehandhaafd tot de nieuwe aanpak zich bewezen heeft en is ingevoerd. Onlangs kondigden Gedeputeerde Staten aan dat Brabantse gemeenten nieuwe bouwaanvragen voor een zogenoemde 'verklaring van geen bedenking' moeten toetsen bij de provincie. Daarbij wordt getoetst aan de hand van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) die momenteel in de maak is. "Feitelijk betreft het dus een bouwaanvraagstop, want heldere criteria zijn er op dit moment nog niet", zo stelt de NVV.

Een ander kritiekpunt van de NVV betreft de Verordening Ruimte 2014. Met de verordening wil de provincie volgens de NVV bovenwettelijke regels (ofwel extra duurzaamheidseisen) opleggen wat betreft geur, fijn stof, volksgezondheid en dierenwelzijn. Volgens de NVV zijn deze onderwerpen wettelijk geregeld op rijksniveau. De Brabantse methode leidt volgens de vakbond tot concurrentie tussen de verschillende provincies.

Derde kritiekpunt van de NVV betreffen de ketenafspraken om tot een verduurzaming van de veehouderij te komen. Door nu éénzijdig de primaire industrie op te zadelen met extra eisen, vreest de NVV dat de andere schakels in de keten afwachten en achterover leunen.

(Bron: Boerderij, Esther de Snoo en Guus ten Hove, 3 en 7 oktober 2013)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel