Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

06-11-2013 • SP Kamerlid Henk van Gerven wil dat de regering meer gaat doen om de gezondheid van omwonenden van intensieve veehouderij te beschermen. Omdat de regering sinds de Q-koorts nog steeds geen concrete wetgeving hiertoe heeft gemaakt, heeft de SP bij de begrotingsbehandeling een initiatiefnota over veehouderij en volksgezondheid ingediend.

'De overheid heeft als taak gezondheidsrisico's door veehouderij zoveel mogelijk tegen te gaan. Dat wordt onvoldoende vormgegeven in de wetgeving', aldus Van Gerven. 'Dat merkten we goed ten tijde van de Q-koorts. Lagere overheden hadden te weinig slagkracht om vergunningen aan bedrijven te weigeren op basis van gezondheidscriteria.'

De SP pleit al sinds het begin van de Q-koortsepidemie voor betere wet- en regelgeving om mensen te beschermen tegen gezondheidsrisico's door (intensieve) veehouderij. Ondanks verschillende beloftes heeft dit nog niet geresulteerd in betere wetgeving. 'De wettelijke borging van volksgezondheid is de laatste jaren eerder verslechterd dan verbeterd. Zelfs ondanks de lessen die we door de Q-koorts hebben geleerd.'

Van Gerven wil dan ook dat volksgezondheid een belangrijk criterium wordt voor ruimtelijke beslissingen van overheden. Bij vestiging of uitbreiding van intensieve veehouderij moeten de risico's voor de volksgezondheid zwaar meewegen in het besluit voor het verlenen van vergunningen. Het SP-Kamerlid wil daarnaast dat overheden aan de noodrem kunnen trekken als de gezondheid van de bevolking in het gedrang komt.

In de initiatiefnota bepleit de SP verder een minimumafstand van 250 meter tussen veehouderij en bewoning bij de aanvraag van nieuwe vergunningen. Binnen een straal van 1 kilometer moet de GGD een positief advies afgeven.

Zie ook de Reader "Veehouderij, gezondheid en omgevingsrecht".

Behoud de Parel