Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Om te voorkomen dat dorpen in de Bommelerwaard geheel door kassen ingesloten worden wil de werkgroep werkgroep Kassen en Landschap buffers rondom enkele dorpen in stellen. Hiervoor dient van enkele percelen de bestemming 'kassen' eraf gehaald te worden en zelfs kassen te worden verplaatst. Dat staat in de visie over de gewenste ontwikkeling van de glastuinbouw en de paddenstoelenteelt in de Bommelerwaard, die de werkggroep vrijdagochtend 25 januari presenteert.

De werkgroep Kassen en Landschap is een coalitie van de Natuurwacht Bommelerwaard, de Stichting Dorp en Landschap Bommelerwaard en de Gelderse Milieufederatie, aangevuld met enkele personen die op persoonlijke titel deelnemen aan de werkzaamheden van de werkgroep.

De enkele maanden geleden opgerichte Werkgroep vindt dat de belangen van de tuinbouwsector niet allesbepalend mogen zijn. Zo moet onder meer worden voorkomen dat uitbreiding van de glastuinbouw ten koste gaat van de openheid en de kwaliteit van het waardevolle rivierenlandschap. Daarnaast is het gewenst dat de sector maatregelen neemt om de overlast van het vrachtverkeer en de belasting van het milieu te verminderen.

Na 25 januari is de visie te downloaden van www.natuurwachtbommelerwaard.nl.

(bron: Natuurwacht Bommelerwaard, 10/01/08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel