Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg organiseert op woensdag 9 april a.s. (van 19.30-22.00 uur) een informatiebijeenkomst over het “Nieuwe Boeren”. De bijeenkomst vindt plaats in de foyer van de Schouwburg van Venray. Aanvankelijk was de avond op 7 april gepland, maar de hoofdgast, Pablo Tittonell, moest i.v.m. familieomstandigheden naar Argentinië en kon niet op tijd terug zijn voor de informatiebijeenkomst op 7 april. De avond staat nu gepland op woensdag 9 april en dan kan Tittonell wel aanwezig zijn.

Met de informatiebijeenkomst wil de werkgroep aandacht voor de problemen in het huidige mondiale voedselproductiemodel en de rol van Nederland hierin. Het geven van een visie op landbouw en voedsel in de toekomst voor producent en consument onder de noemer "Het Nieuwe Boeren". Hoe zoeken we oplossingen en kunnen huidige systemen wezenlijk worden veranderd?  Hoe ontstaat een echte prijs voor onze boodschappen? Hoe kan een eerlijke kostprijs berekend worden en worden kosten van milieu, gezondheid, sociale aspecten e.a. doorberekend en vervolgens door producent en consument samen gedragen? Er komen vragen aan de orde als: Wat zou verrekend kunnen worden via de BTW? Waar moet wel of geen subsidie verstrekt worden aan “de landbouw”?? Wat is gezond voedsel en hoe voeden we de wereld? Hoe krijgen we een eerlijke wereld? Hoe kunnen we de mens meer centraal stellen? Welke invloed heeft het kapitalisme?
 
De informatieavond is bedoeld voor zowel boeren en tuinders als Consumenten en betrokken organisaties.
 
De informatieavond wordt gepresenteerd door  Paul Geurts, voorzitter van de Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg. Ter inleiding van de avond worden drie korte films vertoond die samenhangen met het thema. Vervolgens wordt een inleiding verzorgd door Professor dr. ir. Pablo Tittonell (hoogleraar “Farming systems ecology” aan de Wageningen Universiteit. Verder komen vertegenwoordigers van supermarkten (o.a. de Plus)  aan het woord.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel