Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op donderdagavond 13 maart 2014 vond het verkiezingsdebat in Grubbenvorst plaats van de lijsttrekkers van SP, CDA, PvdA, Essentie en D66, georganiseerd door vereniging Behoud de Parel. Het verkiezingsdebat was succesvol, al was het maar vanwege de grote opkomst.
Verkiezings Debat Grubbenvorst

Nadat het verkiezingsdebat was geopend door de voorzitter van Behoud de Parel, André Vollenberg, lichtte Paul Geurts als debatleider de gang van zaken tijdens het debat toe.

Paul GeurtsCDA lijsttrekkerLijsttrekker Essentie

De aftrap werd gemaakt met een inleiding van drie minuten voor elke lijsttrekker. In drie minuten moest duidelijk gemaakt worden, hoe Grubbenvorst de komende raadsperiode tot het mooiste dorp van Grubbenvorst te maken. Vervolgens werd ieder lijsttrekker geconfronteerd met een stelling over de partij, waarop elke lijsttrekker moest reageren.
Zo moest Bram Hendrikx (Essentie) uitleggen waarom Essentie een échte lokale partij is en niet een verkapte “VVD” (de voorlopers van essentie in Sevenum en Horst waren VVD-fracties).
Bob Vostermans (CDA) ging in op de stelling dat het CDA meer rechte heeft dan gewone burgers (omdat zij een verkiezingsbord langs de A73 hebben geplaatst, terwijl de gemeente het actiebord van Behoud de Parel langs de A73 heeft weggehaald).
lijsttrekker PvdAlijsttrekker D66lijsttrekker SP
Birgit op de Laak (PvdA) verklaarde waarom de stelling dat de PvdA aan verkiezingsbedrog deed omtrent het Nieuw Gemengd Bedrijf (steeds zeggen dat ze tegen de komst van het NGB zijn, maar in de praktijk steeds vóór het NGB stemmen), niet klopte.
Henk Kemperman (D66) ging in op de stelling dat D66 een “stadse” partij is en daarom geen visie heeft op de ontwikkeling van het buitengebied van Horst aan de Maas.
En Thijs Coppus van de SP tenslotte maakte duidelijk dat de SP geen getuigenispartij is, die altijd “nee” zegt en nooit bestuursverantwoordelijkheid neemt, maar de komende periode erg graag deel uit maakt van het College van B&W.

Na deze ronde gingen de lijsttrekkers in tweetallen met elkaar in debat. Onderwerpen die voorbij kwamen betroffen de sluiting van de Bieb in Grubbenvorst (stelling Thijs Coppus: “de PvdA is daar mede verantwoordelijk voor”), de uitvoering van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (stelling Birgit op de Laak: “De SP wil de bureaucratie in de Wmo in stand houden”), het onderzoek naar een nieuw zwembad (stelling Henk Kemperman: “Het ius onzin om te onderzoeken of er een nieuw zwembad moet komen”), de winkelsluiting op zondagen (stelling Bob Vostermans: “Winkels horen zondag gesloten te zijn”), de verrommeling van het buitengebied (stelling Birgit op de Laak: “Er moet paal en perk gesteld worden aan de verrommeling van het buitengebied”), de Floriade (stelling Thijs Coppus: “de verliezen moeten niet afgeschoven worden op de burgers, maar op de ondernemers”), de Zandverwerkingsinstallatie in Raaieind (stelling Bram Hendrix: “Voor de beveiliging tegen de Maas is de CVI van het grootste belang”), de mogelijkheid van een referendum in Horst aan de Maas (stelling Henk Kemperman: “We moeten regeling maken om een referendum mogelijk te maken”) en tenslotte de glasvezelkabel (stelling Bob Vostermans: “Het buitengebied moet voorzien worden van glasvezelkabel en alle burgers in Horst aan de Maas moeten daar aan meebetalen”).

Na deze debatten in tweetallen, kort onderbroken door een pauze, kreeg de zaal alle gelegenheid tot het stellen van vragen of met de lijsttrekkers in debat te gaan. Dit onderdeel van het debatprogramma bracht het meeste leven in de brouwerij. Soms pittige discussies tussen PvdA en SP over het Nieuw Gemengd Bedrijf (Birgit op de Laak: “We kunnen niet anders dan vóór het NGB stemmen, want de wet staat tegenstemmen niet toe”) en PvdA-raadslid Richard van de Weegen (vanuit de zaal: “De SP doet alsof er heel veel gemeenschapsgeld verloren is gegaan, maar op een gemeentebegroting van 100 miljoen valt nog minder dan 1 miljoen verlies wel mee”, waarop Coppus wees op de investeringen, die de gemeenten hebben gedaan in de Floriade, die in totaal zo’n 70 miljoen beliep).

Riky Schut-Hakvoort uit Lottum vroeg wat de verschillende partijen gaan doen in het spoeddebat in de Tweede Kamer (aangevraagd door SP, Groen Links en Partij voor de Dieren) over het NGB. De SP zou volgens Coppus inzetten op het stil leggen van het initiatief, Op de Laak hamerde er op, dat het debat eerder al was aangevraagd door de PvdA en daarom zou de PvdA nu dit initiatief niet ondersteund hebben en allen wezen op het aangekondigde onderzoek van de RIVM naar de gezondheidseffecten van de Intensieve veehouderij op de omgeving, dat over twee jaar tot resultaat zal leiden.

MariekeMarieke Manders wees op de situatie waarin zij nu zat (woont op het LOG Witveldweg en wordt door de komst van het NGB en kalvermestrij Klopman geconfronteerd met de onverkoopbaarheid van haar huis, mede omdat de bank weigert potentiële kopers een hypotheek te verstrekken voor woningen in het LOG Witveldweg). De lijsttrekkers vonden dat met name het weigeren van een hypotheek verontrustend en vonden dat daar iets aan gedaan moest worden.

Vele vragen verder kwam er een eind aan het debat en werd de avond afgesloten door de voorzitter van Behoud de Parel, André Vollenberg. Hij bedankte de lijsttrekkers voor hun aanwezigheid. Als dank voor hun inzet werden ze door Behoud de Parel verrast met een fles rode wijn.
einde debat

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel