Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De extreem hoge veedichtheid in de Peelregio zorgt niet alleen voor allerlei vormen van directe overlast en aantasting van de leefomgeving, zoals stank, verkeer en geluid. Daarnaast zijn er onzichtbare risico’s, zoals fijnstof en verspreiding van ziekteverwekkende pathogenen. Plannen voor de bouw van mestfabrieken houden deze hoge veedichtheid niet alleen in stand, maar herbergen ook het risico op verdere escalatie (aanzuigende werking) van deze problematiek. Zo is staatssecretaris Dijksma (PvdA) van plan om de dierproductierechten in 2018 af te schaffen. Daarnaast vindt de ZLTO groei van de melkveehouderij via 100% mestverwerking een ‘prima voorstel’. Lees hieronder meer berichten, geplaatst op de website van Mens, Dier & Peel:

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel