Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In Grubbenvorst werd zaterdag 21 februari 2015 geprotesteerd tegen de komst van een aantal biovergisters nabij de A73 aan de Horsterweg. Tweede Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren en Limburgse vertegenwoordigers lieten samen met leden van Behoud de Parel zien dat ze tegen mestfabrieken zijn.

 

Zo’n dertig mensen zijn samen gekomen bij de Lindehoeve om de problemen rondom de biovergisters te bespreken. Alle gevolgen, zoals landschap, hoofdpijn, stank, verkeersdrukte, ammoniakuitstoot, ontploffingsgevaar, uitstoot van stikstofdioxide en het klimaat kwamen aan bod.
 

We spreken hier feitelijk over mestfabrieken! Er komt namelijk meer mest (in de vorm van digistaat) uit dan dat er in gaat. Dit komt door de toevoeging van de zogenaamde co-producten die er voor zorgen dat een goede gasproductie wordt gerealiseerd. Het mineralen probleem wordt door biovergisting alleen maar vergroot. De conclusie van de gesprekken waren duidelijk: zorg dat die fabrieken niet nodig zijn door gewoonweg minder dieren te gaan houden in Nederland.

Behoud de Parel werd gecomplimenteerd met haar  al 8 jaar durende verzet tegen het NGB. Er is namelijk nog geen steen gemetseld  voor deze megastal.


Vervolgens gingen alle deelnemers met protestborden in een stoet in de richting van de locatie waar de vergisters zouden moeten komen. Het betreft één vergister van RMS met een capaciteit van 450.000 ton (zie hier verdere informatie), en aan de andere kant van de A73,  een andere, behorende bij het NGB, van 120.000 ton.
Om te laten zien hoe desastreus megastallen en de intensieve veehouderij uitpakken voor de  omgeving is men na het protest nog naar Ashorst gereden. Dat bedrijf bestaat uit een biovergister van 60.000 ton en een megastal met 17.000 varkens.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel