Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In weekblad Hallo Horst aan de Maas werd gemeld dat de Sint Jansweg in Grubbenvorst is vervallen als mogelijke locatie voor het station Grubbenvorst-Greenport. Dat bleek tijdens een informatiebijeenkomst dinsdag 7 april in gemeenschapshuis ‘t Haeren.

De Hallo schrijft verder dat in november drie mogelijke plekken voor het toekomstige station in Grubbenvorst aan de bewoners van het dorp zijn gepresenteerd: de Californischeweg, Burgemeester van Kempenstraat en de Sint Jansweg. De afgelopen maanden werden deze drie locaties onderzocht, evenals drie andere die door de bewoners als alternatief waren aangedragen. Twee van deze opties, een locatie ten noorden van Grubbenvorst en een tussen de Californischeweg en Sint Jansweg in, kwamen beide niet aanmerking. Ook de Sint Jansweg bleek na onderzoek geen goede plek te zijn. Daarvoor in de plaats kwam een locatie in de buurt van sportpark Den Haspel aan het Ericaplein. De werkgroep Station Grubbenvorst Greenport-Venlo was vanuit het dorp betrokken bij het onderzoek naar de stationslocatie.

Tijdens de informatiebijeenkomst werden de voor- en nadelen van de drie overgebleven locaties besproken. De wens bij elk van de drie mogelijke plekken is dat het zogenoemde voorplein naar het dorp is gericht. Daarnaast moet gekeken worden naar eventuele overwegen die al in de buurt liggen en gesloten moeten worden, of het station niet in een woonwijk komt te liggen en daardoor voor overlast gaat zorgen en naar de doorstroming van het verkeer. Ook de kosten zijn een belangrijke factor. Zo is het aanleggen van een station aan de Californischeweg net zo duur als aan de Burgemeester van Kempenstraat. Een halte in de buurt van het sportpark brengt de meeste kosten met zich mee.

De aanleg van het station maakt deel uit van de verbetering van de Maaslijn, zodat er een betere verbinding komt tussen Eindhoven en Düsseldorf, Aken en Brussel. Het toekomstige station in Grubbenvorst komt dicht bij Greenport Venlo te liggen. Eind april wordt de definitieve keuze voor de locatie gemaakt. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door provincie Limburg en de gemeentes Horst aan de Maas en Venlo. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt. De realisatie staat gepland voor na 2017, in 2020 moet het station dan in gebruik zijn.

(Bron: Hallo Horst aan de Maas 9-4-'15)

Behoud de Parel