Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Barneveld - De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) start samen met het Belgische Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) een onderzoek naar geurhinder. Dat heeft de bond in een persbericht bekend gemaakt.

Met het onderzoek probeert het NVV gegevens te verzamelen, waarmee ze eerder wetenschappelijk onderzoek (zie hier het artikel over dat wetenschappelijk onderzoek) probeert te bestrijden. De vakbond wil via het eigen onderzoek bewijs leveren dat eventuele aanscherping van regelgeving onnodig is, omdat volgens haar geurhinder tegenwoordig juist minder voorkomt dan wordt aangenomen. De NVV meent verder dat het huidige beleid op het gebied van geur is gestoeld op achterhaalde rekenmodellen en onderzoeksmethoden. In de modellen zit veel onzekerheid omgeven en er vinden amper metingen plaats in de praktijk, stelt de NVV. In een ander wetenschappelijk onderzoek (hier te lezen) wordt de schadelijkheid van de geur voor de gezondheid van omwonenden aangetoond. Alleen dat onderzoek toont de urgentie aan om wél te komen met aanvullende regelgeving, in weerwil van het tegenstribbelende NVV!

In het onderzoek van het NVV wordt specifiek gekeken naar de emissieniveaus op stalniveau. Verder wordt onderzocht wat de invloed is van die uitstoot en hoe mensen in de omgeving de mogelijke hinder beleven. De werkwijze die wordt gebruikt legt volgens het NVV een direct verband tussen de uitstoot uit de stal en hinder die burgers ervaren. Maar zoals uit het eerder genoemde wetenschappelijk onderzoek aangaande de gezondheidseffecten va geur blijkt, gaat het uiteindelijk niet alleen om "ervaren", maar ook om meer harde feiten: mensen worden er ziek van!

(Bron: Boerderij, 1juni 2015)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel