Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Raad van State heeft woensdag 10 juni laten weten dat ze de bezwaren van de vereniging Behoud de Parel en omwonenden tegen het verlenen van een vergunning aan Heideveld BV door de provincie Limburg in het kader van de Wet Natuurbescherming af wijst (zie voor de uitspraak de bijlage). Heideveld BV heeft het plan om - als onderdeel van het Nieuw Gemengd Bedrijf - een varkensstal te bouwen voor 35.000 varkens.

Behoud de Parel en omwonenden maakten bezwaar tegen die vergunning. Daarbij stelde Behoud de Parel onder meer dat de maximaal toegestane ammoniakuitstoot onjuist is vastgesteld. Behoud de Parel kreeg vreemd genoeg eerder wél gelijk van de Raad van State toen de vereniging de handhaving bij Heideveld BV aan de orde stelde en vroeg om Heideveld BV te dwingen zich te houden aan de zogenaamde BBT-eisen (zie het artikel op deze website over deze handhavingsprocedure). Nu, bij de Nb-wet vergunning mag Heideveld BV van de Raad van State ineens wel rekenen met de emissies van zijn toen illegale bedrijfsvoering (lees: traditionele stallen, met bijbehorende hoge emissies). Volgens Behoud de Parel heeft de Raad van State nu een vervuilingsrecht aan een vergunning toegeschreven, wat volgens de vereniging haaks staat op de gangbare jurisprudentie.

Met de vergunde bedrijfsvoering gaat Heideveld BV met zijn varkensstallen 14 Ou geurbelasting veroorzaken. De geurwaarden staan momenteel ter discussie en dat kan er toe leiden dat de geurnorm in de toekomst strenger word. Daarmee kan nu al geconstateerd worden dat de geurbelasting bij Heideveld BV straks - volgens geldende opvattingen (GGD) - als onvoldoende leefklimaat geldt.

De Raad van State heeft onlangs ook het eerste deel van de bouwvergunning (lees hier) en de milieuvergunning (lees hier) voor de uitbreiding van NGB-varkensbedrijf Heideveld BV) onherroepelijk verklaard.  Tegen het tweede deel van de bouwvergunning heeft Behoud de Parel bij de gemeente Horst aan de Maas ook bezwaren ingediend. Die procedure loopt nog. De initiatiefnemers van het NGB willen - zo meldt dagblad De Limburger - de procedure niet afwachten en zeggen te gaan beginnen met de uitbreiding van het bestaande varkensbedrijf
aan de Laagheide in Grubbenvorst.

Heideveld BV maakt in de toekomst onderdeel uit van het NGB. Dat bestaat verder uit een pluimveetak met ruim 1,2 miljoen kippen en een bio-energiecentrale. Die onderdelen willen respectievelijk Kuijpers Kip uit Milheeze en Christiaens Groep uit Horst realiseren. Volgens Behoud de Parel, Wakker Dier en omwonenden wordt de leefbaarheid in Grubbenvorst aangetast door de bouw van de megastal. Er moet bij de rechtbank in Roermond nog een zitting plaatsvinden over het bezwaar tegen de natuuren milieuvergunning voor het kippenbedrijf en de bio-energiecentrale.
 

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel