Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Melkveehouders zijn sinds enkele weken actief op de markt voor varkensrechten. Dat bericht Boerderij  Vandaag.De melkveeboeren kopen deze in omdat de melkveehouders hopen de varkensrechten om te kunnen zetten in fosfaat- of melkveerechten. De gemiddelde prijs van varkensrechten is sinds eind mei opgelopen naar ruim €70 per eenheid, een prijsstijging van 40 procent.

De vraag naar varkensrechten is flink toegenomen sinds mei waardoor de prijs per varkensrecht is gestegen. Dat blijkt uit navraag bij diverse bemiddelaars van varkensrechten. De melkveehouders zijn een nieuwe groep kopers op de markt van varkensrechten. De melkveehouders speculeren met een investering in varkensrechten op mogelijk nieuwe regelgeving voor de melkveehouderij. De koeienboeren willen voorsorteren op een mogelijk besluit van EZ-staatssecretaris Sharon Dijksma na de zomer een stelsel van koe- of fosfaatrechten in te voeren.

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) werkt drie opties uit: dierrechten, fosfaatrechten per bedrijf of een begrenzing via melkproductie per dier of per bedrijf. LTO zegt te werken aan een voorstel voor een fosfaatrechtenstelsel. De fosfaatrechten zouden verhandeld kunnen worden tussen sectoren. Ook varkenshouders met uitbreidingsplannen investeren momenteel in dierrechten om een mogelijke verdere prijsstijging voor te zijn. De categorie varkenshouders die niet meer boert of wil stoppen, spint garen bij deze prijsontwikkeling. Zij kunnen hun dierrechten voor een relatief goede prijs verkopen.

In de derde week van mei maakte de prijs van varkensrechten een sprong van gemiddeld €53 per eenheid naar €70. Vanaf ongeveer 25 mei schommelt de gemiddelde prijs per varkensrecht binnen een bandbreedte van €70 en €73. Tot eind mei kostten de varkensrechten het afgelopen jaar tussen de €44 en €55.

In de regio Zuid worden de varkensrechten momenteel aangeboden tussen €66 en €77,50 In de regio Oost schommelt de prijs per eenheid rond €66, in regio Overig gelden prijzen tussen €60,50 en €70.

Ook de prijs van pluimveerechten maakt een sprong sinds begin juni. Dit komt veelal door de ontwikkelingen in de sector zelf. Meer pluimveehouders dan varkenshouders hebben uitbreidingsplannen en kopen daarom pluimveerechten aan. De gemiddelde prijs per pluimvee-eenheid is €11,50 in de regio Zuid. Dat is twee euro per eenheid meer dan gemiddeld in de afgelopen periode.

Sinds 2001 geldt een stelsel van pluimveerechten. Een leghen komt overeen met 1 pluimvee-eenheid en een vleeskuiken met 0,48 pluimvee-eenheid. Uitgedrukt in fosfaat komt een pluimvee-eenheid overeen met 0,5 kilo fosfaat.

In 1998 zijn varkensrechten ingevoerd. Een vleesvarken komt overeen met 1 varkenseenheid; een fokzeug, waarvan de biggen op 25 kilo worden afgeleverd, komt overeen met 2,74 varkenseenheid. Het varkensrecht voor biggen is opgenomen in de varkenseenheid per fokzeug. Uitgedrukt in fosfaat komt 1 varkenseenheid overeen met 7,4 kilo fosfaat.

Kamer spreekt pas na zomer over dierrechten melkveehouderij

De komst van dierrechten of fosfaatrechten voor de melkveehouderij wordt naar verwachting niet meer voor de zomer door de Tweede Kamer behandeld.VVD-Kamerlid Helma Lodders, PvdA-Kamerlid Tjeerd van Dekken en CDA-Kamerlid Jaco Geurts hebben tijdens een procedurevergadering gevraagd om het onderwerp niet op de agenda te zetten van een gepland debat over mestwetgeving op 1 juli. "Het onderwerp is te groot om tijdens dit overleg te bespreken", zegt Lodders.

De Kamerleden hebben brief van staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken nog niet gehad waarin ze meer duidelijkheid zal geven over de wijze waarop ze de fosfaatproductie van de melkveehouderij wil begrenzen, als de sector haar niet voor 1 juli kan overtuigen om dit zelf te doen. Eerder gaf Dijksma al aan dat wordt gekeken naar de invoering van dierrechten, fosfaatrechten of beperking van de melkproductie per dier of per bedrijf.

Door het verzoek van de Kamerleden zullen melkveehouders langer in onzekerheid blijven over hoe de sector begrensd zal gaan worden. "Dit dossier is te belangrijk om het af te raffelen. Ik heb liever een goede wet die wat later komt, dan een slechte wet die voor de zomer klaar is", aldus Geurts. Bij het ministerie zijn nog geen signalen dat Dijksma hierdoor ook haar deadline zal opschuiven, waardoor de melkveesector ook meer tijd zou krijgen om zelf in te grijpen.

Lodders houdt nog wel een mogelijkheid open om het onderwerp alsnog voor de zomer te behandelen. "Als de Kamerbrief zo helder is dat er al precies duidelijk wordt hoe de staatssecretaris dit wil gaan doen, kunnen we het alsnog op de agenda zetten voor het reces." Of dit in de praktijk ook haalbaar is, valt te bezien. De Kameragenda is in de aanloop naar de zomer altijd erg vol.

In de Volkskrant wordt er op gewezen dat de prijs van koeienrechten, mochten die er ooit komen, ver boven de € 1000 liggen. Dat is de reden dat de melkveehouders nu speculeren. Maar volgens de Volkskrant is het een symptoom van een groter euvel, want het rommelt in de mestwereld. Begin april is het mestquotum opgeheven, zodat er weer onbeperkt kan worden gemolken. Nu wordt een ander productieplafond leidend: het strontquotum! Er moet paal en perk gesteld worden aan de fosfaat die in de mest zit, vanwege haar belastende effect op het milieu. Al vorige jaar is het maximum aan fosfaat royaal overschreden en dat blijft alleen maar stijgen. De agrariërs doen te weinig aan die groei en daarom wil Dijksma ingrijpen via een wet.

Het ministerie van Economische Zaken heeft de Volkskrant laten weten dat de melkveehouders niets hebben aan de varkensrechten en het is zeer de vraag of daar binnenkort verandering in komt. Dijksma wil het "anticiperend gedrag" van de boeren niet belonen. Zij denkt eerder aan een apart koeienrecht (maximaal aantal koeien), fosfaatrecht (fosfaatplafond per boerderij) of een limiet aan de melkproductie (een nieuw melkquotum, dus).

(Bron: Boerderij/Volkskrant)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel