Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Slechts 15% van alle Nederlanders wil de plofkip behouden. Een kleine meerderheid (51%) wil dat de plofkip verdwijnt. Veel Nederlanders vinden het prima dat bedrijven en maatschappelijke organisaties afspraken maken over een diervriendelijke en duurzame kip, zelfs als dat leidt tot een hogere prijs. Dit blijkt uit representatief onderzoek van Motivaction, in opdracht van Natuur & Milieu. Aanleiding van dit onderzoek is de ACM-uitspraak over de Kip van Morgen, een milieu- en diervriendelijk alternatief voor de plofkip. De ACM beoordeelde de Kip van Morgen als illegaal omdat deze kip duurder kan zijn in de supermarkt.

Bredere focus dan alleen prijs
'De ACM focust zich teveel op de prijs in haar oordeel. Maar ze moet breder kijken: naar gezondheid, dierenwelzijn, een gezond milieu en een rijke natuur. Consumenten vinden dat prima, blijkt uit onderzoek. Nu de overheid nog,' aldus Sijas Akkerman, hoofd Voedsel bij Natuur & Milieu. In een rondetafel zitting in de Tweede Kamer op 4 juni roept Natuur & Milieu op om de toetsingscriteria van ACM te verruimen met andere pijlers zoals duurzaamheid.

Debat over oordeel ACM
De Tweede Kamer debatteert morgen over het oordeel van ACM over de Kip van Morgen. De ACM oordeelde eind januari dat de afspraken rondom de Kip van Morgen illegaal waren en in strijd met de mededingingswet. Reden voor deze uitspraak was dat de consument meer voor de Kip van Morgen zou moeten betalen dan voor de plofkip. Ook betwijfelde de ACM of de afspraken wel nodig waren, omdat de markt voor duurzaamheid dynamisch genoeg zou zijn. 'Daar klopt niets van,' aldus Sijas Akkerman. 'Zonder de collectieve afspraken rondom de Kip van Morgen, hadden supermarkten het nooit aangedurfd om een diervriendelijke kip in de schappen te leggen. Dit is nu wel gebeurd bij Jumbo en Albert Heijn.'

Meerderheid wil duurzamere kip
Een meerderheid (65%) van Nederland staat achter de afspraken rondom de Kip van Morgen. 52% van de Nederlanders vindt dat duurzaamheid en diervriendelijkheid zwaarder moet wegen dan de laagste prijs in de supermarkt. 64% van de Nederlanders staat er positief tegenover dat bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten kunnen samenwerken om tot een duurzame en diervriendelijke kip te komen. Een kleiner percentage (57%) vindt dat de overheid via de wet zou moeten kunnen bepalen welke kip er in de supermarkt ligt. Sinds er meer bekend is over de leefomstandigheden van de plofkip, zegt 41% minder plofkip te eten. 53% is bereid meer te betalen voor een duurzamere kip.

Kip van Morgen
De Kip van Morgen is een concept dat in 2013 is voortgekomen uit afspraken tussen pluimveehouders, slachterijen en supermarkten. Zij maakten afspraken over meer dierenwelzijn en minder milieu-impact van de kip. In 2015 moest het aantal kippen per vierkante meter terug zijn gebracht van 21 naar 19. De soja in het veevoer moet afkomstig zijn van gecertificeerde, duurzame teelt, de uitstoot van vieze lucht uit stallen moet sterk verminderen en kippenhouders dienen de voer-mestkringloop te sluiten. Uiterlijk in 2020 moet al het kippenvlees, dat in de Nederlandse supermarkten wordt verkocht, aan deze eisen voldoen.

Over het onderzoek
Het onderzoek is in opdracht van Natuur & Milieu uitgevoerd door Motivaction onder een representatieve steekproef van 519 Nederlanders tussen 18 en 70 jaar. De steekproef is representatief voor opleiding, leeftijd, geslacht, regio en waardeori├źntatie. Motivaction is een onafhankelijk onderzoeksbureau, lid van de MOA en maakt deel uit van de Research Keurmerkgroep.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel