Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Volgens de Milieufederatie Limburg is de noodzaak van de Greenportlane, een nieuw aan te leggen ontsluitingsweg voor het gebied Klavertje 4 bij Venlo niet aangetoond. Dat schrijft ze - samen met een aantal andere organisaties, waaronder actiegroep Behoud de Parel - in een reactie op de Startnotitie m.e.r. Greenportlane aan Gedeputeerde Staten.

De huidige infrastructuur in de regio zou niet toereikend zijn voor nieuwe verkeersstromen, die wellicht zullen ontstaan door ontwikkelingen in het gebied, zoals de Floriade. De omvang van de ontwikkelingen en nieuwe verkeersstromen is echter nog onbekend en de plannen voor een nieuwe weg zijn volgens de Milieufederatie dus voorbarig.

Bovendien zijn er betere oplossingen, zoals het toepassen van mobiliteitsmanagement, het gebruik van spoor en water en het stimuleren van openbaar vervoer voor personenvervoer. Verder is zij van mening dat een aanpassing van de huidige infrastructuur een oplossing voor de knelpunten kan bieden (0+-variant).

Behoud de Parel