Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

"De varkenshouderij in Nederland is failliet." Dat zei varkenshouder, columnist en debat-organisator Johnny Hogenkamp gisteren op een discussiebijeenkomst over het fosfaatbeleid in Montfoort. "De marges zijn volledig verdampt."

Volgens Hogenkamp zijn er al lange tijd geen goede jaren meer geweest voor de varkenshouderij en is Nederland zijn traditionele voordelen kwijt. Hij noemt lage voerprijzen, goede infrastructuur en technische voorsprong. Daar tegenover staan in vergelijking met het buitenland hoge kosten, onder andere voor mest. Daar komt bij dat de mensen in de belangrijkste afzetgebieden steeds chauvinistischer worden en vlees uit eigen land willen. Het probleem is volgens hem niet eens in de eerste plaats de varkensprijs, maar de marge.

Volgens  Hogenkamp is een doorstart nodig voor een deel van de varkenshouders. Hij pleit ervoor om het nieuwe fosfaatbeleid voor de melkveehouderij dat staatssecretaris Sharon Dijksma heeft aangekondigd, hiervoor te gebruiken. De schotten tussen de sectoren zouden daarvoor tijdelijk moeten verdwijnen. Melkveehouders kunnen dan fosfaatproductierechten van varkenshouders kopen. "Je zou bijvoorbeeld een tender uit kunnen schrijven. Het groeistuipengeld uit de melkveehouderij zou dan een eenmalige herschikking in de varkenshouderij kunnen financieren."

Theo Duteweerd, die aanwezig was namens de varkenshouderijorganisaties NVV, LTO Varkenshouderij en POV, beaamt dat het erg slecht gaat in de varkenshouderij. "Het ziet er zwarter dan zwart uit." Het woord 'failliet' neemt hij niet in de mond, evenmin omarmt hij het idee om met geld uit de melkveehouderij de varkenshouderij te saneren. Het officiële standpunt van de varkenshouderij-organisaties is nog steeds dat de schotten tussen de sectoren moeten blijven bestaan. Maar Duteweerd beaamde wel dat dit idee, naast andere, meegenomen wordt in de opties.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel