Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Zo'n 40 buurtbewoners en ondernemers aan de Witveldweg in Grubbenvorst hebben een brief gestuurd aan het college van B&W van Horst aan de Maas. Daarin vragen ze de gemeente om maatregelen te nemen bij de Witveldweg. Deze weg ontsluit het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg, waar onder andere de megastallen van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) zijn gepland. Vereniging Behoud de Parel verzet zich nog steeds tegen de komst van het NGB.

De bewoners vragen de gemeente de Witveldweg deels alleen toegankelijk te maken voor bestemmingsverkeer. Horst aan de Maas moet het vrijliggende fietspad, dat op dit moment wordt aangelegd, volgens de bewoners doortrekken langs de gehele weg. En de gemeente moet daar bovendien snelheidsbeperkende maatregelen nemen.

Begin 2011 liet het college van B&W weten dat de Witveldweg tussen Horst en Grubbenvorst vooralsnog niet afgesloten wordt voor vrachtwagens. De gemeente wilde eerst kijken of ze de vrachtwagens die van en naar de bedrijven in het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg rijden, op andere manieren kan bewegen niet via Grubbenvorst te rijden. Aanvankelijk wilde men de weg afsluiten voor vrachtwagens en daarmee tegelijkertijd sluipverkeer onmogelijk maken. Maar daar kwam het college dus van terug. Mede omdat in gesprekken met omwonenden was gebleken dat een fysieke afsluiting alleen voor vrachtwagens erg complex zou worden. Vervolgens zijn allerlei beloftes gedaan aan de omwonenden. Naast dat alleen bedrijfsverplaatsingen zouden plaatsvinden en innovatieve bedrijven zouden worden toegelaten, zijn onder andere een vrachtwagensluis en een verkeersveilige weg beloofd.

Een andere verkeersmaatregelen in het LOG - die in 2011 werden aangekondigd - was de aanleg van een vrijliggend fietspad langs een deel van de Witveldweg en de verbreding en versteviging van deze weg. Met de aanleg is de gemeente nu dus begonnen.De omwonenden ondernemen daartegen actie omdat ze vinden dat de huidige verkeerssituatie op de Witveldweg gevaarlijk is. De weg is te smal voor het sterk gestegen aantal vrachtwagens. Het liefst willen de omwonenden alleen nog bestemmingsverkeer (waaronder leveranciers) op de Witveldweg.

De omwonenden wijzen er in hun brief op dat er flink wordt geïnvesteerd in de ontsluiting en verbetering van wegen ten behoeve van de intensieve veehouderijen in LOG Witveldweg. De gemeente legt ook al een weg aan naar het nog te vestigen bedrijf van Kuipers Kip, onderdeel van het NGB, hoewel er nog juridische procedures lopen.

Het fietspad dat de gemeente nu aanlegt, ligt alleen in het gedeelte van het LOG Witveld. In het LOG bevinden zich enkele intensieve veehouderijen, waaronder dus het NGB (met 1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens, eenslachterij en een mestverwerkingsinstallatie). Volgens de buurt is ook een vrijliggend fietspad nodig langs het stuk Witveldweg dat niet in het LOG ligt. De omwonenden vrezen dat de situatie in de toekomst nog gevaarlijker wordt. De verantwoordelijke CDA-wethouder heeft aan een journalist van Dagblad de Limburger laten weten, dat volgens hem het fietspad alleen in het LOG aangelegd wordt, omdat daar nu bedrijfsontwikkelingen plaatsvinden. De wethouder zegt dat de gemeente bij de ondernemers benadrukt dat vrachtwagens niet via deWitveldweg buiten het LOG van en naar de snelweg
moeten rijden. Of eerder onderzoek en eerdere inspanningen - zoals in 2011 zijn aangekondigd - effect hebben gehad, zijn niet bekend gemaakt. Nu zegt de wethouder dat pas als na de komst van het NGB blijkt dat de nu ingezette maatregelen niet werken, de gemeente wel wil bekijken of andere maatregelen nodig zijn. Een herhaling van zetten van 2011, zo lijkt het...

Behoud de Parel