Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De gewone burgers zijn er echt helemaal klaar mee, vooral de bewoners van het buitengebied en de kleine kernen. Zij verenigen zich steeds meer in lokale actiegroepen, maar hebben nauwelijks macht. Dit komt vooral omdat ze te laat of maar half geïnformeerd worden en onvoldoende kennis van procedurele zaken hebben. Ook worden verontruste burgers steeds vaker geïntimideerd en soms zelfs fysiek bedreigd. Deze groepen zijn in contact gekomen met enkele politieke partijen en met bredere organisaties die zich zorgen maken over de gezondheid van alle burgers. Samen zijn gekomen tot een bundeling van krachten. In de vorm van de Kerngroep “Limburg Gezonder”.

De Kerngroep “Limburg gezonder” richt zich op de Limburgse politiek, zowel Provinciaal als gemeentelijk. De kerngroep wil helpen om de vele verontruste burgers, al dan niet georganiseerd in actiegroepen en werkgroepen, bijeen te brengen in een gezamenlijk beroep op de Limburgse overheden.

Groei Intensieve Veehouderij slecht voor gezondheid
Deskundigen in de gezondheidszorg hebben ernstige bedenkingen tegen verdere toename van de intensieve veehouderij. In grote delen van Noord-Brabant, Gelderland en Limburg is de kans op gezond leven ernstig aangetast door onzinnige schaalvergroting in de veehouderij. En en dan met name in Zuidoost Brabant en Noord- en Midden Limburg. Pas sinds kort doet de Rijksoverheid serieus onderzoek naar de gezondheidseffecten. Intussen worden in rap tempo grote nieuwe stallen gebouwd met vele tienduizenden extra varkens en pluimvee. Momenteel hebben deze gebieden een veebezetting van meer dan 200 varkens en kippen per inwoner !! Ter vergelijking: Voor een stad als Amsterdam zou dat betekenen 150 miljoen (!) varkens. En waarvoor? Slechts 20 % van de vleesproductie wordt in Nederland afgezet, terwijl 100 % van het afval in de vorm van mest, stank en fijnstof in Oost Brabant en Limburg achterblijft met alle ellende van dien.

Noord-Brabant en Gelderland hebben kort geleden paal en perk gesteld aan de bouw van nieuwe megastallen. Limburg heeft geen aanvullende maatregelen getroffen, waardoor en momenteel meer dan 250 bouwaanvragen liggen in met name de gemeenten Weert, Nederweert, Peel en Maas, Leudal, Horst aan de Maas en Venray. Het zit daar vol met verouderde bedrijven die nu worden opgekocht door grote ondernemers om te slopen en te vervangen door megastallen. De veestapel neemt hierdoor sterk toe. Door het toepassen van moderne technieken zou de overlast op de omgeving, lucht, water, bodem, zelfs beter worden dan voorheen. Vooral gemeenten die bestuurd worden door het CDA, daarin gesteund door de provincie, waar het CDA eveneens domineert, omarmen graag deze nieuwkomers en uitbreiders. Zij worden gezien als innovatieve en excellente ondernemers die goed zijn voor de economie en werkgelegenheid.

Maar de achterkant van de medaille ziet er niet zo mooi uit. De natuur heeft ernstig te leiden onder de uitstoot van stikstof in lucht, water en bodem is al veel langer bekend. De biodiversiteit van flora en fauna holt achteruit, tot en met de bodemschimmels toe. Waar wij alleen de paddenstoelen herkennen weten deskundigen dat met name voor de bomenstand deze schimmels onmisbaar zijn. Tenslotte leidt de bouw van deze grote stallen, soms in combinatie met mestverwerkingsfabrieken, tot een groot geïndustrialiseerd buitengebied ten koste van het landschap. Een gezond stukje fietsen of wandelen is voor burgers en toeristen daardoor minder interessant, nog los van de stankoverlast, òòk bij moderne bedrijven.

Gezamenlijke actie
De Kerngroep “Limburg gezonder”  gaat bestuurders dringend verzoeken om hun beleid zodanig aan te passen, dat er geen planologische ruimte meer komt voor verdere uitbreidingen. In tweede instantie verzoeken we de bestuurders om werk te maken van verkleining van de veestapel in het belang van onze volksgezondheid. Daartoe heeft  de Kerngroep een brief gestuurd aan de gemeentebesturen in Noord-en Midden-Limburg en de provincie (zie bijlage).

De door veehouders veel gebruikte argumenten van het belang voor de economie en werkgelegenheid wuift de kerngroep weg. Al vele jaren kampt de intensieve veehouderij met verliezen. Alleen financiële steun vanuit Brussel, zoals onlangs ook weer bleek, houdt hen op de been. En waar de megabedrijven voornamelijk Oost-Europese werknemers inzetten, in niet al te rooskleurige omstandigheden, is er geen enkel belang voor de regionale Nederlandse werkgelegenheid.
 

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel