Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 22 december vond in Den Haag bij de Raad van State de zitting plaats over de Nb-wetvergunning, die de provincie verleent heeft aan het Nieuw Gemengd Bedrijf en dan met name voor de kippenstallen (1,2 miljoen kippen, een mestvergistingsinstallatie, een slachterij en een composteerderij). Aan de orde was het beroep dat onder andere Behoud de Parel heeft ingesteld tegen de vergunningverlening (zie bijlage).

Behoud de Parel was vertegenwoordigd, door haar voorzitter, André Vollenberg. Hij hoorde dat wellicht de Crisis- en Herstelwet van toepassing zou zijn op de Bedrijfsenergiecentrale en dat mogelijk, gecoördineerd met de Omgevingsvergunning die bij de rechtbank in Roermond dient, het StAB zou kunnen worden ingeschakeld.

De jurist die Behoud de Parel en in dit geval ook de Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) ondersteunt, Valentijn Wösten, betoogde dat de slachterij en het BEC geen agrarische activiteit zijn en geen veehouderij betreffen. Ook werd de werking en het rendement van de luchtwassers om ammoniakuitstoot te beperken, uitgebreid besproken. De zogenaamde "saldering" van ammoniak (ammoniakrechten opkopen bij andere bedrijven en die gebruiken om de eigen uitstoot te laten voldoen aan wettelijke normen) - door rechten op te kopen bij andere bedrijven, met name van Heideveld BV (het bedrijf dat onderdeel uit maakt van het NGB met 25.000 varkens) en Blaktweg (een varkensbedrijf van Willems, die in Horst-America veel varkens houdt) - kwamen aan de orde.Wat naar voren kwam maakte duidelijk dat de komst van de kippenstallen van het NGB niet positief is voor het milieu. Door de te verwachten (en berekende) uitstoot van ammoniak van de stallen van Kuijpers Kip neemt de neerslag van ammoniak op de Natuurgebied de Maasduinen én Dammerbruch in Duitsland flink toe.

Volgens MOB kan het pluimveebedrijf niet voldoen aan de geldende stikstofnormen. In de vergunning die de provincie heeft verstrekt wordt uitgegaan van een onwaarschijnlijk lage NOx uitstoot, aldus Valentijn Wösten. Hij betoogde tegelijkertijd dat feitelijk de vergunning alleen verleend is voor het pluimveebedrijf en niet voor de slachterij en de mestverwerkingsinstallatie. Volgens de jurist had het provinciebestuur vergunning moeten verlenen voor het veroorzaken van een bepaalde hoeveelheid stikstofneerslag en niet zozeer voor de pluimveehouderij. Verder bleek er onduidelijkheid over de uittreedsnelheid van de lucht bij de luchtwassers. Deze moet variabel zijn, zoals ook de hoeveelheid kip (in kilo's) in de stallen varieert.
 
In de laatste ronde van de rechtszitting heeft de voorzitter van Behoud de Parel een algemeen en kort betoog gehouden en aangegeven dat het jammer is dat vrijwilligersverenigingen als Behoud de Parel nodig zijn om via de natuur de leefomgeving en gezondheid van burgers te beschermen. Verder heeft hij aangegeven dat de zorgen van de omwonenden en burgers in Grubbenvorst door de Limburgse politiek worden aangewakkerd, omdat die - bij monde van Gedeputeerde Van den Broeck (CDA) - het NGB een test-case noemen (lees hier het artikel over deze uitspraak en de reactie daarop door de Dorpsraad van Grubbenvorst). De Dorpsraad geeft aan dat boeren en burgers rond Grubbenvorst dus als proefkonijn beschouwd worden. Vollenberg betoogde dat "Grubbenvorst" geen slachtoffer wil worden van de Limburgse politiek, die oude ammoniakrechten activeert en zelfs opwaardeerd. Op die wijze kan het dierenaantal in Limburg ongelimiteerd groeien. En met die groei stijgt de uitstoot van ammoniak en stikstof in gas-, vloeibare- en vaste vorm en groeit de onrust onder de mensen voor hun leefmilieu navenant.

De Raad van State doet over enkele weken uitspraak.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel