Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

varkensstallen

Ingrid Jansen en Eric Douma, voorzitters van de bonden NVV en LTO van Nederlandse varkenshouders, halen fel uit naar de organisaties Varkens in Nood, Wakker Dier en Partij voor de Dieren (30/5). Ze spreken over hetzes, leugens en halve waarheden. Maar er wordt niet één concreet voorbeeld gegeven. Waarschijnlijk wordt de laatste campagne van Varkens in Nood bedoeld, die aandacht besteedde aan de zes miljoen biggen die ieder jaar in Nederland op de varkensboerderijen sterven (creperen), meestal zonder medische verzorging. Het aantal van zes miljoen is afkomstig van de varkenshouders zelf. Het rapport van Varkens in Nood, Is Nederland koploper dierenwelzijn in Europa?, waaruit blijkt dat Nederland slechts middenmoter is, en dus niet koploper zoals Jansen en Douma keer op keer beweren, is van te voren twee maal voorgelegd aan Ingrid Jansen. Geen enkele reactie. Een ander rapport, 120 misstanden in de varkenshouderij anno 2015, is voornamelijk gebaseerd op de talrijke onderzoeken van de Universiteit van Wageningen (gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken). Kortom, organisaties als Varkens in Nood tonen met gedegen, goed onderbouwde rapporten aan hoeveel er nog mis is in de Nederlandse varkenshouderij. Dat doet kennelijk pijn. En het zet volgens Jansen en Douma burgers op tegen de boeren. Waar evenwel de meeste pijn bij de varkenshouders zit, is dat ze in een zware financiële crisis verkeren. Oorzaak: overproductie en extreem lage prijzen. De overproductie wordt veroorzaakt door de varkenssector zelf en de lage prijzen komen sinds jaar en dag op het conto van grote inkoopcombinaties van supermarkten die boeren en dieren uitknijpen. Tegen die lage prijzen en vóór een behoorlijke beloning voor de boeren maakt Varkens in Nood zich al sinds haar oprichting in 1997 door J.J. Voskuil sterk. Maar ook al sinds 1997 zijn bestuurders als Jansen en Douma niet in staat gebleken om behoorlijke marges voor hun varkensboeren te realiseren. Ook horen we hen niet over de uitverkoop van het pensioen van varkenshouders. Op 8 april 2000 schreef NRC een artikel over een vermogen van circa 2 tot 3 miljard euro van de afdeling Zuid van LTO (ZLTO) dat was opgebracht door vooral varkensboeren. Dat vermogen werd voor een belangrijk deel geïnvesteerd in de grootste varkensslachterij van Europa, VION. Anno 2016 is VION praktisch failliet, waardoor het in vele jaren opgebouwde pensioen van de varkensboeren is verdwenen. Er valt dus heel wat te klagen door de varkensboeren, maar laat hun bestuurders eerst eens in de spiegel kijken. Organisaties als Varkens in Nood constateren slechts wat er mis is met het welzijn van varkens en met de Nederlandse varkenssector, maar zijn er niet de oorzaak van. Het slechte imago en de vele problemen heeft de varkenssector in eerste instantie aan zichzelf te danken.

Stichting Varkens in Nood

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel