Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De ZLTO wil bouwblokken van varkens- en pluimveebedrijven begrenzen. In verwevingsgebieden zou dat 2,5 hectare moeten zijn, in landbouwontwikkelingsgebieden 3 hectare.

Voorzitter Antoon Vermeer van de ZLTO stelt in Nieuwe Oogst dat ongebreidelde groei niet meer van deze tijd is. "De begrenzing is economisch de optimale grootte. Dergelijke bedrijven zijn goed inpasbaar in het buitengebied. Willen bedrijven nog verder uitbreiden, dan moeten ze dat op een tweede locatie doen."

Het is de eerste keer dat de ZLTO uitbreiding van boerenbedrijven wil beteugelen. De organisatie speelt daarmee in op de discussie rondom megastallen. "Een toename van de bedrijfsgrootte is onvermijdelijk. De omgeving weet nu ook dat de uitbreiding wat ZLTO betreft een grens heeft", aldus Vermeer in de ZLTO-versie van het LTO-blad. Ontwikkeling kan wat hem betreft alleen als de bedrijven ook een duurzaamheidsslag maken.

In andere regionale edities van Nieuwe Oogst zegt voorzitter Tammo Beishuizen van LTO Noord ook dat LTO Nederland criteria moet bepalen voor de omvang van agrarische bedrijven, maar hij is terughoudend in het stellen van algemene normen. "Grenzen kunnen van bedrijf en gebied verschillen en vragen om maatwerkoplossingen. De Achterhoek is niet zomaar vergelijkbaar met het Hogeland."

Toch denkt ook Beishuizen dat voor het overgrote deel van de toekomstgerichte veehouderijbedrijven een bouwblok van 2,5 tot 3 hectare toereikend is. "Volgens mij moeten we dat als vertrekpunt nemen en daarover met rijk, provincies en gemeenten afspraken maken," aldus Beishuizen.
(Bron: Agrarisch Dagblad, Roel Leferink, 23-2-'08)

Reactie SNM: Kritiek op bouwblokpleidooi van LTO

Vergroting van het bouwblok tot 3 hectare is belachelijk. Een bouwvlak van 1 hectare is al meer dan genoeg, vindt Joost de Jong van de Stichting Natuur en Milieu (SNM). Hij reageert hiermee op het pleidooi van LTO om de grens van het bouwvlak te leggen bij maximaal 2,5 hectare in verwevingsgebieden en 3 hectare in landbouwontwikkelingsgebieden.
Volgens de land- en tuinbouworganisatie is zo’n omvang nodig, willen de huidige landbouwbedrijven in het landelijk gebied kunnen groeien. "Als de bedrijven nog groter worden, moeten ze dat op een andere locatie doen", zegt ZLTO-vooorzitter Antoon Vermeer in Nieuwe Oogst.
De Jong, teamleider landbouw bij SNM, vindt de oproep gevaarlijk, omdat deze het draagvlak voor de landbouw in de samenleving ondermijnt. "Het zet de deur naar megabedrijven wagenwijd open. Ook veel boeren willen dat trouwens niet."
Als de ontwikkeling in de richting van megabedrijven doorzet, zal de neiging groter worden zaken voor de rechter uit te vechten, aldus De Jong. "SNM sluit een dergelijke stap niet uit."
Meer sturing door de overheid is gewenst, vindt hij. "Nu gaan individuele gemeenten over de omvang van het bouwblok, via de bestemmingsplannen. Maar gemeenten zijn hier vaak niet op toegerust." Volgens De Jong moet de afweging waar schaalvergroting in de landbouw kan op hoger, provinciaal niveau plaatshebben. Ook de Raad voor het Landelijk Gebied pleitte hier onlangs voor.
De Brabantse Miliefederatie kent de bouwblokmaat die ZLTO-voorzitter Antoon Vermeer heeft genoemd uit de reconstructie, zegt directeur Jan van Rijen. "De omvang van het bouwblok zegt me niets. Het gaat om de intensiteit," vindt hij. "Het had de ZLTO gesierd als ze aantallen dieren had durven noemen als maximum voor de landbouwontwikkelingsgebieden en als ze duurzame locaties had benoemd voor de verwevingsgebieden. Daar is 2,5 hectare veel te groot. Sterker nog, daar zijn nu al veel bedrijven te groot.

De Kamer debatteert donderdag over megastallen, naar aanleiding van de toekomstvisie op de veehouderij van LNV-minister Gerda Verburg.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel