Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Grootschalige melkveehouderij kan goed samengaan met een kleinschalig landschap.

Dat blijkt uit een project van kennisinstituut Alterra en de Wageningen UR. In het project keken boeren en burgers in de omgeving van het Achterhoekse Laren hoe efficiënte, grootschalige melkproductie inpasbaar is in het kleinschalige coulissenlandschap van de Achterhoek.

Percelen van ongeveer 10 hectare blijkt voor grootschalige bedrijven optimaal. Het creëren van grotere percelen geeft relatief minder financieel voordeel in vergelijking tot de vergroting van percelen van 2 tot 10 hectare. Bij percelen van 10 hectare kunnen tegen geringe kosten deze percelen of een groep percelen door houtwallen worden worden afgescheiden. Hierdoor wordt de open ruimte kleiner, terwijl de percelen groter worden.

De landschapselementen zijn nadelig door minder teeltoppervlak, extra onderhoud aan de elementen, hogere bewerkingskosten door kleinere percelen en wortel- en schaduwschade. Vuistregel is dat op het perceel een strook ter breedte van de halve hoogte van de houtwal opbrengstderving ondervindt.

Volgens Alterra hebben de elementen voor agrariërs ook voordelen, omdat het landschap aantrekkelijker wordt en de natuur een beter verbonden habitat heeft.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Mariska Vermaas, 14-3-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel