Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Raad van State heeft de veehouderij-ammoniakregeling van LNV-minister Verburg voor de Natura2000-gebieden voorlopig naar de prullenmand verwezen. De regeling was ontstaan dankzij zware druk van de agrarische lobby, en steun van CDA, VVD en SGP. Het gevolg is een onzekere toekomst voor vele honderden veehouderijbedrijven. Dit was niet gebeurd als de agrarische lobby zich realistischer had opgesteld. Ondernemers hebben meer baat bij een realistische regeling die zekerheid biedt, dan bij een gouden regeling zonder overlevingskans.

Over de ammoniakemissies wordt al tientallen jaren politiek gestreden. Het is algemeen bekend dat minstens een halvering van de veehouderij-emissies nodig is, om de funeste gevolgen voor de natuur te beperken. De veehouderijlobby biedt massief weerstand. De problemen worden meer ontkend dan aangepakt, het vertrouwen in de milieuzorg van de veehouder wankelt.

In het afgelopen jaar is door LNV-minister Verburg een nieuwe regeling voor de Natuurbeschermingswet opgesteld onder de naam 'Ammoniak en Natura 2000'. Ondermeer de LTO was sterk voorstander van deze regeling: een gouden regeling, zonder veel beperkingen voor de veehouderij (lees: zonder ammoniakreductiemaatregelen). Het leek een overwinning voor de veehouderij. Of toch niet? Want de grote vraag was niet óf de regeling zou sneuvelen, maar wanneer.

Vorige week was het zover. De Stichting Openbare Ruimte vroeg met succes om schorsing van de regeling bij de Raad van State. De aanleiding was een Natuurbeschermingswetvergunning voor een Brabantse nertsenfokkerij. De vergunning liet een forse emissietoename toe vlakbij een kwetsbaar bosgebied. De rechter las hiervoor eenvoudig de wet, die al meer dan 10 jaar voor iedereen bekend is. De wet zegt in gewoon Nederlands dat te hoge ammoniakemissies bij bijzondere natuurgebieden moeten worden aangepakt. Dat laat overduidelijk geen ruimte voor forse emissietoename, zoals de LNV-regeling toestaat.

In een recente reactie van LTO op de uitspraak wordt de vermoorde onschuld gespeeld. LTO zegt dat de regeling een goede regeling is, en linksom of rechtsom behouden moet blijven. En in één moeite door krijgt de Raad van State de schuld, zoals boodschappers wel vaker de schuld krijgen bij onwelkom nieuws.

Ondertussen worden veel ondernemers flink in de problemen gebracht met deze kansloze regeling. Hoe komt de nieuwe regeling er uit te zien? Hoe lang gaat dat duren?

Dit gaat niet alleen ten koste van de natuurzorg maar ook ten koste van de agrarische ondernemers. Wie vertelt de ondernemers het echte verhaal over wat nodig is voor kansrijk ondernemen, nu de LTO dit weigert?

Mr. Valentijn Wösten (Raadsman Stichting Openbare Ruimte)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel