Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

WIJHE - ,,Het is alsof een bom is gevallen aan het Langeveldsloo en de Lierderholthuisweg'', aldus Gerrie Smeenk.
Ze is een van de bewoners van het zogenoemde Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Elshof. Ze schetste de raadsleden van de gemeente Olst-Wijhe de gevolgen die de plannen hebben voor de gemeenschap.

Ze had al eerder ingesproken. Dat was in september, toen het proces net op gang was gekomen. Ook toen had ze haar zorgen geuit. Inmiddels ligt er een concept-visie waarin op zeven plekken ruimte is voor intensieve veehouderij. ,,Ik heb het gelezen en ik ben me kapotgeschrokken. Er staat geen intensieve veehouderij voor mijn voordeur gepland, inderdaad. Maar op de grond van onze buren is plek voor vier grote bedrijven. Ik probeer me voor te stellen hoeveel tachtigduizend varkens zijn.''

Volgens Smeenk doen haar buren inmiddels geen oog meer dicht. ,,Iedereen kijkt naar iedereen. Zou die zijn grond verkopen? Of zijn bedrijf? Zodat er gewoon ruimte wordt gemaakt?'' Ze vroeg de raad de concept-visie zo aan te passen dat het LOG-Elshof 'geen agrarisch industriegebeid wordt.' Ook Martie Leusink van de Elshof vroeg om aanpassing van de concept-visie, die ertoe leidt dat Olst-Wijhe 'het Mekka' van de intensieve veehouderij wordt. ,,Er is niets terug te vinden van de beperkende maatregelen die de provincie heeft aangedragen.'' Leonieke Kruit, ook van de Elshof, wees de raad op de wereldwijde milieugevolgen van de intensieve veehouderij in Nederland.

De ongeruste burgers spraken in bij de raad, waar de concecpt-visie over de landbouwontwikkelingsgebieden overigens niet op de agenda stond. Dat was ook de reden dat raadsleden noch college van burgemeester en wethouders reageerden.

(Bron: Stentor, Raymond Korse, 9 april 2008)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel