Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Lid worden van Vereniging "Behoud de Parel"?
Meld u aan als steunend of actief meewerkend lid!
Aanmelden kan makkelijk en snel via ons aanmeldformulier.
De statuten van de vereniging kunt u lezen in de bijlage (zie bijlage hieronder, onder de foto).

 

Contributie
De contributie die men betaalt als lid is bewust laag gehouden: € 1,00 per maand. Op jaarbasis dus 12 euro.
Men kan gemakkelijk lid worden door een e-mailbericht te sturen (zie hiervoor het aanmeldformulier) en de contributie over te maken naar rekeningnummer NL97 TRIO 0390 4660 69 (Triodos Bank) inzake lidmaatschap Vereniging "Behoud de Parel" Grubbenvorst.

Het lidmaatschap is persoonlijk, dus elk lid van een gezin kan zich individueel opgeven voor het lidmaatschap. Voor leden jonger dan 18 jaar is het mogelijk om jeugdlid te worden. De contributie voor hen is vastgesteld op € 0,50 per maand, dus 6 euro per jaar.

U kunt bij ons aanmeldformulier aangeven dat het om een jeugdlid gaat.

Leden van de vereniging ontvangen de nieuwsbrief van Behoud de Parel
De vereniging heeft een nieuwsbrief, die onregelmatig verschijnt. In de nieuwsbrief worden de lezers op de hoogte gehouden van de laatste berichten van de vereniging of - waar nodig - over de zaken, waar de vereniging zich mee bezig houdt.

Wie zijn er actief in deze vereniging?
Hieronder ziet U een foto die genomen is tijdens eens van onze overleggen waarbij een deel van de actieve leden aanwezig was.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel