Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In oktober 2003 diende Tweede Kamerlid Niesco Dubbelboer (PvdA) een motie in, waarin het Presidium van de Tweede Kamer werd verzocht de voor- en nadelen van het burgerinitiatief te onderzoeken. De motie Dubbelboer constateerde dat 'op gemeentelijk, provinciaal en Europees niveau burgers de mogelijkheid hebben of krijgen om beleidsideeën te agenderen.' De motie pleitte daarom voor het instellen van het burgerinitiatief op landelijk niveau.

In maart 2004 werd de motie door de Kamer aangenomen en in juni 2005 stelde het Presidium naar aanleiding van haar onderzoek voor om het burgerinitiatief in te voeren. Het Presidium noemde het burgerinitiatief een concrete maatregel om de afstand tussen burger en politiek te verkleinen. Ook stelde het Presidium dat het initiatief de vertegenwoordigende functie van de Kamer zou versterken.

Voor het invoeren van het burgerinitiatief was geen wetswijziging nodig. Alleen het Reglement van Orde van de Tweede Kamer is aangepast. Hiertoe besloot de Tweede Kamer in februari 2006. Vanaf 1 mei 2006 is het burgerinitiatief als bestuurlijke vernieuwing een feit.

Ook bij de lagere overheden (provincies en gemeenten) is een vergelijkbaar burgerinitiatief ingevoerd. Moeten bij de Tweede Kamer minimaal 40.000 handtekeningen van kiesgerechtigden worden ingediend, bij de provincies gaat het om minimaal 1500 handtekeningen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel