Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Hoewel er volgens het ministerie van Landbouw bij gemeenten en provincies onvoldoende behoefte is aan een congres over megastallen, doen voor- en tegenstanders er 18 juni hun zegje over op twee congressen.

Beide bijenkomsten over megastallen zijn in Arnhem. De ene in congrescentrum Musis Sacrum, de andere in een speciaal voor deze gelegenheid opgezet tentenkamp pal naast het complex. Op beide locaties wordt ongeveer over dezelfde thema's gesproken: kansen en bedreigingen, duurzaamheid, inpassing in het landschap en juridische aspecten. Maar de insteek verschilt.

Milieudefensie schurkt met het 'Landelijk congres tegen veefabrieken' bewust dicht aan tegen het andere programma. "Wij zijn niet uitgenodigd bij het congres 'Megastallen: kansen voor milieu, landschap en welzijn?'. Vandaar dat we zelf iets doen. We zoeken niet de confrontatie, maar vullen aan'', licht initiatiefnemer Wouter van Eck, campagneleider van Milieudefensie, toe.

Bron: anp

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel