Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De grote varkensstallen waarin enkele tienduizenden varkens kunnen worden gehuisvest kunnen een aantasting vor­men van het Nederlandse cultuur­landschap, aldus voorzitter Cees Veerman van Natuurmonumenten. Veerman vindt dat er wel onderscheid gemaakt kan worden tussen de grote 'megastallen' en het concept van de varkensflats dat enkele jaren geleden door het innovatienet­werk Nederlandse landbouw werd gelanceerd.

In het concept van varkensflats zou de varkenshouderij gecombineerd worden met tuinbouw en vleesverwerking. Volgens Veerman zouden dit soort systemen niet ten koste hoeven te gaan van het welzijn van de dieren.
Bron: Agrarisch Dagblad, 24/08/07

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel