Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Honderden glastuinders dreigen over de kop te gaan als op korte termijn geen maatregelen worden genomen. Met deze noodkreet heeft LTO Glaskracht Nederland gisteren een beroep gedaan op minister Verburg (LNV) om snel actie te nemen.

De noodkreet is onderbouwd met een recent LEI-onderzoek, waarin doorgerekend is wat de gevolgen zijn wanneer de gasprijs in 2009 en 2010 op het huidige extreem hoge niveau van bijna 40 eurocent per kubieke meter blijft. De gasprijs voor de glastuinbouw bedroeg in de periode 2002-2004 nog gemiddeld 11,5 cent en steeg het afgelopen jaar tot 24 cent. Voorzitter Nico van Ruiten van LTO Glaskracht Nederland heeft het LEI-rapport gisteren overhandigd aan de minister.

De huidige torenhoge gasprijs leidt volgens de LEI-cijfers tot 400 miljoen euro extra lasten per jaar. Daarvan vloeit 240 miljoen euro naar de staatskas. Door de extreme kostenverhoging hebben bedrijven geen financieringsruimte om de investeringen in duurzame energievoorziening voort te zetten en te versnellen.

LTO Glaskracht wil dat de overheid snel met gerichte maatregelen komt, om te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen. De belangenorganisatie pleit voor de vorming van een noodfonds om de extra energiekosten te overbruggen. Daarnaast zouden de extra aardgasinkomsten van de overheid ingezet moeten worden voor intensivering van bestaande energiesubsidieregelingen en voor de vorming van een nieuw investeringsfonds. Dit laatste sluit nauw aan bij het kabinetsvoornemen om aardgasbaten meer in te zetten voor verduurzaming van de energievoorziening.

Minister Verburg erkent de ernst van de situatie, maar kan geen toezeggingen doen zonder een toekomstplan voor de energievoorziening van de tuinbouwsector. LTO Glaskracht Nederland wil dat plan nog deze zomer presenteren.

(Bron: Nieuwsbrief Groenten & Fruit, 9-7-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel