Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het ministerie van landbouw is niet in staat de landbouw bij te sturen. Dat schrijft Milieudefensie in Milieudefensie Magazine. ‘Gedane beloftes worden keer op keer niet nageleefd. Doelstellingen worden niet gehaald’, aldus Milieudefensie. De organisatie pleit ervoor om het ministerie van landbouw op te heffen.

De overheid heeft volgens Milieudefensie de afgelopen decennia gefaald om dierenwelzijn en milieuprestaties van de intensieve veehouderij voldoende te verbeteren. ‘De handhaving van bestaande regelgeving is slecht en wordt niet of nauwelijks geëvalueerd en de Europese en nationale doelstellingen worden waarschijnlijk niet gehaald of niet nageleefd’, aldus Milieudefensie.

De organisatie baseert zich op het rapport van de Algemene Rekenkamer over Duurzaamheid in de intensieve veehouderij en de uitvoering van de reconstructie van het landelijk gebied.

(Bron: Agrarisch Dagblad, 17-6-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel