Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Minister Cramer van Ruimtelijke Ordening probeert paal en perk te stellen aan de grootte van varkensbedrijven in het landelijke gebied. Megastallen horen thuis op een agrobedrijventerrein, en passen niet in de schaal van het kleinschalige landschap, vindt zij. Dit meldt wethouder Josh Sijboom van Hof van Twente naar aanleiding van een bezoek van ambtenaren van het ministerie van VROM.

Er zijn 53 plannen voor megavarkensstallen ingediend bij gemeenten in het hele land. Hiervan hebben ongeruste omwonenden melding gemaakt op het ‘meldpunt varkensflats’ van Milieudefensie. De bouwplannen beginnen bij stallen voor 6.000 varkens en gaan tot 26 duizend, vaak in meerdere lagen. Ook gemeenten, met name in Overijssel en Brabant, zijn overdonderd door de omvang van de plannen.

Ambtenaren van VROM maken een ronde langs gemeenten die betrokken zijn bij de uitvoering van de reconstructiewet, om de stemming te peilen. Ook heeft de minister advies gevraagd aan het college van rijksadviseurs.

Met de reconstructiewet hebben provincies gebieden aangewezen waar de intensieve veehouderij zich nog mag ontwikkelen, de zogenoemde landelijke ontwikkelingsgebieden (log’s). Varkenshouders proberen hun bedrijf daar met varkensrechten van stoppende veehouders uit te breiden, en te innoveren. Cramer wil dat deze grote bedrijven uitwijken naar een industrieterrein.
Volgens Sijboom is in de eerste plaats de gemeente aan zet bij bouwaanvragen, ‘maar ruggesteun van provincie en rijk is van harte welkom. Stel kaders, waarmee de lokale overheid uit de voeten kan.’ Sijboom wil graag dat Cramer een bovengrens stelt aan aantallen en bebouwingsvoorschriften, toegespitst op de lokale situatie.
(Bron: Volkskrant- Anja Sligter - 12-9-'07)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel