Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De gemeente Horst aan de Maas heeft de universiteit van Wageningen opdracht verleend om onderzoek te doen naar de besluitvorming rondom maatschappelijk gevoelige onderwerpen. Dat blijkt uit een artikel in De Echo van Horst aan de Maas van donderdag 25 september 2008. Reden voor het onderzoek is het verzet vanuit met name de bevolking van Grubbenvorst tegen de komst van een megastal van zo'n 35.000 varkens en 1,2 miljoen kippen.

Het onderzoek moet een soort draaiboek opleveren voor toekomstige complexe onderwerpen, Er wordt dan ook onderzoek gedaan naar het proces van besluitvorming en hoe de gemeente om kan gaan met politiek-maatschappelijke beleidsproblemen. Naast de megastallen zijn ook procedures rondom het kassengebied Californië en Klavertje 4 voorbeelden van zulke gevoelige onderwerpen, die veel reacties oproepen, zowel vanuit de samenleving als in de media.

Omdat dergelijke besluiten steeds vaker genomen moeten worden door de lokale overheid, is het volgens de gemeente van belang om het onderzoek door de universiteit Wageningen uit te laten voeren. "Dit kan zorgvuldige besluitvorming alleen maar ten goede komen", aldus de gemeentelijk woordvoerder.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel