Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Te veel fijn stof in de lucht kan volgens een Zwitserse studie reeds foetussen in de baarmoeder schaden. Wanneer zwangere vrouwen aan grotere luchtvervuiling zijn blootgesteld, kan dit reeds een invloed hebben op de ontwikkeling van de longen van hun ongeboren kind. Tot nu toe namen wetenschappers aan dat luchtpollutie pas vanaf de schooljaren een invloed heeft op het ademen van kinderen.

Philipp Latzin van de Universiteit van Bern onderzocht bij 241 pasgeborenen of er een samenhang was tussen luchtvervuiling en longaandoeningen. Zijn team bekeek daarvoor de kwaliteit van de lucht die zwangere vrouwen inademden, in het bijzonder op de waarden aan fijn stof, ozon en stikstofdioxide. Ook werd nagegaan of de moeder al of niet bij hoofdverkeersaders woonde. Bij de vijf weken oude zuigelingen werd de ademfunctie tijdens hun slaap gemeten.

Vooral bij een sterke belasting door fijn stof tijdens de zwangerschap stelden de wetenschappers later veranderingen in de ademfrequentie van pasgeborenen vast. In vergelijking met moeders die ver van een hoofdverkeersassen hadden geleefd, ademden de baby’s van moeders die er wel dicht bij woonden 48 in plaats van 42 keer per minuut.

Dat was in het bijzonder een probleem voor baby’s die toch al ademhalingsproblemen na de geboorte hadden. Bij pasgeborenen, wier moeder in het derde deel van de zwangerschap met luchtvervuiling te maken had gekregen, was er ook een grotere neiging tot aandoeningen van de ademhalingswegen.

De wetenschappers kunnen hun vondst nog niet volledig verklaren. Lautzin vermoedt dat luchtvervuiling een aanslag pleegt op de longen van de moeder en daarmee de bloedtoevoer naar de placenta vermindert. Wat op zijn beurt met zich meebrengt dat ongeboren kinderen ook minder voedingsstoffen krijgen.

Een andere hypothese is dat vervuilde deeltjes in het bloed van de foetus terechtkomen en het ademritme veranderen, of stofwisseling bij de moeder met gevolgen voor het ongeboren kind.

In ieder geval zien de wetenschappers hun bevindingen als een bewijs dat de grenswaarden voor luchtvervuiling strenger moeten worden.

(Bron: De Standaard, 7-10-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel