Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het Burgerinitiatief van Behoud de Parel is tot nu toe een groot succes. Zo’n 4000 Limburgers hebben zich de moeite getroost een handtekening te zetten onder de eis ”JA tegen Boerenlandbouw, NEE tegen megastallen”. Op 28 november volgt de volgende stap: de behandeling van het burgerinitiatief in Provinciale Staten. Behoud de Parel roept iedereen op naar deze vergadering te komen. Vanuit Grubbenvorst rijdt een bus.

Vierduizend handtekeningen terwijl er volgens de regels 1500 handtekeningen nodig zijn, dus die hebben we ruimschoots gehaald. Vrijdag 19 september heeft een delegatie van Behoud de Parel de handtekeningen overhandigd aan de Commissaris van de Koningin, Gouverneur Frissen (zie ?q=node/698).

Inmiddels heeft Provinciale Staten het Burgerinitiatief “ontvankelijk” verklaard, wat wil zeggen dat het voorstel van Behoud de Parel in behandeling wordt genomen. Op vrijdag 28 november wordt het burgerinitiatief behandeld in de Statencommissie Fysiek Domein en de definitieve besluitvorming vindt plaats in de vergadering van Provinciale Staten van vrijdag 19 december.

Feitelijk valt in de vergadering van de Statencommissie de beslissing of het voorstel wel of niet wordt aangenomen. Vandaar dat Behoud de Parel op die dag zoveel mogelijk mensen wil mobiliseren om mee te gaan naar Maastricht. Net als bij de gemeenteraadsvergadering van Horst aan de Maas op 12 februari jl. is het ook nu weer de bedoeling om bussen te organiseren, waarmee de mensen vervoerd kunnen worden. Tijdens de gemeenteraadsvergadering maakten zo’n 300 mensen duidelijk dat zij niet gediend waren van een megastal in hun voortuin. Dat heeft indruk gemaakt. Ook nu is een grote opkomst belangrijk.
Binnenkort krijgt u via een apart bericht informatie over hoe u zich op kunt geven voor de bus, wanneer we daar aanwezig moeten zijn en wat we in Maastricht verder gaan doen. In ieder geval vragen wij u nu al vrijdag 28 november in uw agenda te reserveren….

U kunt zich natuurlijk nu al aanmelden via info@behouddeparel.nl of per post: Winterheide 3, 5971 GD Grubbenvorst.

U wordt vanzelf op de hoogte gehouden, als u uw adres, telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres doorgeeft.

Behoud de Parel