Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

09-10-2008 • De SP-fractie in Gelderland heeft schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke verspreiding van dierziekten door de komst van megastallen.

Onlangs werd bekend dat huisartsen in Boekel (Noord-Brabant) alarm slaan over de komst van megastallen in die gemeente. Zij waarschuwen voor de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. De SP wil weten wat het college van Gedeputeerde Staten met het signaal van de huisartsen gaat doen.

In Gelderland bevinden zich al twee van deze ‘megastallen.’ De kippenfabriek in Groesbeek en de Knorhof in Buren zijn zelfs landelijk bekend. Het het instellen van Landbouw Ontwikkelings Gebieden (LOGs) gaan er nog meer megastallen in onze provincie komen. Onder andere in Halle-Heide, in de gemeente Oude IJsselstreek en rondom het LOG Beemte-Vaassen en andere gebieden verzetten de inwoners zich daartegen. Er is zelfs een burgerinitiatief over megastallen in Gelderland waarover provinciale staten nog moeten beslissen.
De SP was al vanaf het begin tegen de komst van megastallen naar het landelijk gebied in Gelderland. De SP vindt deze manier van veehouderij onverantwoord voor mens en dier. Statenlid Marieke Veltman: ‘Het is bio-industrie in de meest letterlijke zin van het woord.’

Hieronder de schriftelijke vragen die de SP heeft gesteld:

1. Bent u bekend met het bericht “Oproep tot verzet tegen megastallen” uit het Brabants Dagblad van 2 oktober 2008?
2. Begrijpt u de zorgen van de Boekelse huisartsen en bent u het met hen eens dat de gevolgen voor de volksgezondheid van megastallen nooit goed zijn onderzocht?
3. Deelt u de mening van de Boekelse huisartsen dat de gevolgen voor de volksgezondheid van de komst van megastallen onderbelicht zijn? Zo nee, waarom niet?
4. Wat als later blijkt dat mensen wel degelijk ziek worden als gevolg van de komst van megastallen in hun omgeving?
5. Deelt u de mening van de SP-fractie dat het steeds grootschaliger houden van varkens en kippen in zogenaamde megastallen een rol speelt bij de verspreiding van dierziekten?

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel